Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på
AAANormalvisningKontrastvisning Nettstedkart
Norske sider
Engelske sider
 Lytt til tekst        
Undermeny

Hva er vold

Jørgensen, Kari Endret:28.08.2017 10:26
Hvem er vi
Små vitner
til vold
Lenker krisesenter

Lever du i et krenkende forhold, eller blir du utsatt for vold?

  • Føler du deg isolert?
  • Er du redd noen som står deg nær?
  • Hindrer partneren din deg i å treffe familie og venner?
  • Er partneren din sjalu og kontrollerende?
  • Truer partneren din, eller andre som står deg nær, med å skade deg eller andre du er glad i?
  • Ydmyker partneren din deg foran andre?
  • Er du tryggere i andre sammenhenger enn hjemme?
  • Gir partneren din deg skylden for mishandlingen som utøves?
  • Tvinges du til å gjennomføre handlinger du selv ikke ønsker?

 

Hva er vold?

Hvis du selv ikke får lov til å ha kontroll over egne penger kan dette være økonomisk vold. Hvis du ufrivillig ikke får ha kontakt med familie, venner, kollegaer eller andre kalles dette sosial vold. Hvis du påtvinges seksuelle handlinger mot ditt eget ønske er dette vold.

Det finnes mange definisjoner på hva vold er, og volden kan oppleves svært forskjellig for utøveren, den utsatte og eventuelle vitner til volden. En måte å definere hva som er vold er å snakke om ulike former for vold:
 
Fysisk vold:
Fysisk vold er enhver form for fysisk handling som skader eller kontrollerer et annet menneske.
Fysisk vold inkluderer:
Slag, spark, dytting, angrep med ulike gjenstander, biting, knivstikking, binding, brennmerking, bruk av våpen, kvelningsforsøk, forsøk på drukning o.l.

Psykisk vold:
I all vold er det psykisk vold. Psykisk vold er all bruk av ord, stemme, handling eller mangel på handling som kontrollerer, skader eller krenker dine nærmeste. Mens mange par kan si ting som de angrer defineres psykisk vold som repeterende krenkelser uten hensyn til den andres følelser. I noen parforhold/familieforhold forekommer KUN psykisk vold, mens all fysisk vold også inneholder psykisk vold. Forhold som inneholder fysisk vold starter ofte med psykisk vold, og utvikler seg til også å inneholde fysisk vold.
Psykisk vold inkluderer:
Utskjelling, trusler, gjentatt sårende kritikk, ignorering, ydmykelser, fremsettelser av uriktige anklager, forhør o.l.

Seksualisert vold:
Denne type vold/atferd utføres for å kontrollere og ydmyke den andre.
Seksualisert vold inkluderer:
Uønsket berøring, påtvunget seksuell aktivitet, smertefull seksuell aktivitet, voldtekt, sadistiske seksuelle handlinger, påtvunget seksuell aktivitet med andre, påtvunget seksuell aktivitet mens andre ser på o.l.

Materiell vold:
Med materiell vold menes vold som går ut over «døde» gjenstander. Dette inkluderer for eksempel å knuse eller ødelegge vinduer og dører, kaste gjenstander (på noen), ødelegge ting andre er glad i/som betyr mye for andre osv. Mange vil si at dette ikke er vold fordi det ikke går direkte utover andre mennesker. Likevel kan det hende at man ødelegger noe som har betydning for andre, og det å se et annet menneske ødelegge og knuse ting i sinne kan være svært skremmende og derved skadelig. 

Latent vold:
Med latent vold menes den vold som man opplever fordi man vet at den kan skje eller man kjenner til muligheten for den. I nære relasjoner er det ofte denne formen for vold som er den mest dominerende. Det å være redd for nye voldsopplevelser kan styre alt en gjør selv om det ikke foreligger noen aktiv trussel.

Kontrollerende atferd:
Den viktigste drivkraften for den som utøver vold er å opprettholde makt og kontroll over sin partner/familie. Utover de handlingene som til nå er beskrevet benyttes også andre maktmidler som krenker og skaper frykt. Dette gjør det vanskeligere for den utsatte part å handle slik at de selv og evt. barn i familien sikres verdige livsforhold.
Eksempler på kontrollerende atferd kan være:
Økonomisk kontroll -
nekte den utsatte part å arbeide, prøve å få ham/henne oppsagt, ta kontroll over dennes penger o.l.
Sette barna opp mot -
true med å kontakte barnevernet dersom den utsatte part vil reise, beskrive den utsatte part overfor barna på en krenkende måte o.l.
Trusler -
utsette den krenkede part for trusler om å skade slektninger, venner eller kollegaer. True med å sette ut rykter om den krenkede part til de samme personene o.l.
Dominerende atferd -
konstant kritikk, ta alle avgjørelser i familien, krenke i påsyn av andre o.l.
Sette i forlegenhet -
foreta handlinger i det offentlige rom som ydmyker den utsatte part o.l.
Isolasjon -
kontrollere hva den utsatte part gjør, hvor denne er, hvem denne er sammen med og hva denne snakker med andre om o.l.

Tvangsekteskap:
Når noen trues eller tvinges til å gifte seg, mot sin vilje.

Kjønnslemlestelse:
Omskjæring av kvinnelige kjønnsorganer.

Menneskehandel:
Handel med kvinner, menn og barn.

 Kontaktinfo

Døgnåpen telefon:
751 44 944

Mobil: 952 54 467

E-post: krisesenteret@rana.kommune.no

Postadresse: Krisesenteret i Rana
Postboks 173, 8601 Mo i Rana

 Nyttig informasjon

Politiets nødnummer: 112

 Brosjyrer

Opprettet: 10.12.2014 12:49