Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Sosiale helseforskjeller

Jørgensen, Kari Endret:01.11.2014 12:01

Sosiale ulikheter i helse er systematiske variasjoner i befolkningens helse som følger utdanning, yrke og inntekt. For hvert steg man beveger seg oppover den sosioøkonomiske stigen, jo bedre levevaner og helse, og jo høyere levealder. Sosioøkonomiske forskjeller i befolkningen er ikke et nytt fenomen. Men at helse er et av de områdene det vises best på har ikke vært så tydelig.

St.meld. nr. 20 «Nasjonal strategi for å utjevne sosiale helseforskjeller» slår fast at genetisk arv ikke forklarer de sosiale helseforskjellene. Arv har betydning for enkeltmenneskers helse, men har liten betydning for de systematiske variasjonene i helse. De valgene enkeltmennesker tar som har betydning for helsen, er også et resultat av miljø og levekår.

Utjevning av sosiale helseforskjeller er et av hovedmålene i folkehelsearbeidet og en oppgave for alle sektorer. Et grunnleggende trekk i utfordringen med å redusere sosiale helseforskjeller er at problemet har mange og uklare årsakssammenhenger, og det finnes ingen entydige svar på hvordan dette kan løses.

På kommunenivå er det fortsatt manglende statistikk om sosiale helseforskjeller. Sosioøkonomiske forskjeller er heller ikke godt nok synliggjort i eksisterende statistikk om helsetilstand og påvirkningsfaktorer.  Det er derfor vanskelig for kommunene å ivareta følge-med-ansvaret slik folkehelseloven forutsetter.

I denne oversikten finnes statistikk og opplysninger fra Ungdataundersøkelsen der foreldrenes utdanningsnivå og familieøkonomi er bakgrunnsvariabel, sosioøkonomiske ulikheter knyttet til levealder og fordeling av helsebringende og helseskadelige faktorer mellom utdanningsgrupper.  De to sistnevnte er ikke på kommunenivå.

 

icpdfUngdataresultater .pdf

icpdfLevealder .pdf

icpdfFordeling av helsebringende og helseskadelige forhold .pdf

Opprettet: 30.10.2014 08:17