Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Befolkningssammensetning

Jørgensen, Kari Endret:01.07.2015 12:44

Befolkningens sammensetning og fordeling i forhold til alder, kjønn, befolkningsgrupper og bosetning vil blant annet danne grunnlag for planlegging av framtidige tjenestebehov og hvilke hensyn som skal ivaretas. Eksempelvis vil en økning i barnefamilier kreve ny vurdering av kapasitet og struktur i barnehager og skoler, og helse- og omsorgssektor må ta hensyn til både språk- og kulturforskjeller i utvikling av sine tjenester og helsefremmende tiltak.  Eksempler på faktorer som påvirker befolkningssammensetning over tid er redusert fruktbarhet, økt innvandring, økningen i forventet levealder og en aldrende trend i befolkningen.

I denne oversikten finnes statistikk og opplysninger om antall innbyggere, alders- og kjønnssammensetning, utsatte grupper m.v.

icpdfAlderssammensetning.pdf
icpdfBefolkningsendring.pdf
icpdfFlyttemønster.pdf
icpdfFødsler.pdf
icpdfInnbyggere, folkemengde .pdf
icpdfUtsatte grupper .pdf

Opprettet: 19.08.2014 10:37