Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på
AAANormalvisningKontrastvisning Nettstedkart
Norske sider
Engelske sider
 Lytt til tekst        
Undermeny

Helse og sosial

 

 

1Fastlege/legetjenesterhttps://www.rana.kommune.no/helse_sosial_og_omsorg/rehabilitering_fysioterapi/Legetjenester/Sider/side.aspx, https://www.rana.kommune.no/helse_sosial_og_omsorg/rehabilitering_fysioterapi/Legetjenester/Sider/side.aspxSelfYes<p>Legekontor, Rana lokalmedisinske senter, Smittevern, Tannhelse, Kreftomsorg</p>09.05.2018 10:10:58
2Rehabiliteringhttps://www.rana.kommune.no/helse_sosial_og_omsorg/rehabilitering_fysioterapi/Sider/Helse_og_rehabilitering.aspx, https://www.rana.kommune.no/helse_sosial_og_omsorg/rehabilitering_fysioterapi/Sider/Helse_og_rehabilitering.aspxSelfYes<p>Rehabilitering, Ergiterapi, Fysioterapi, Hørsel, Logopedi, Syn, Hjelpemiddel, Koordinerende enhet, Helseparken</p>09.05.2018 10:16:47
Miljørettet helsevernhttps://www.rana.kommune.no/helse_sosial_og_omsorg/Miljorettet_helsevern/Sider/side.aspx, https://www.rana.kommune.no/helse_sosial_og_omsorg/Miljorettet_helsevern/Sider/side.aspxSelfYes<p>Melde- og godkjenningsplikt, Skjema, Skoler og barnehager, Støy, Tilsyn, Vann, Inneklima og hygiene, Stråling</p>09.05.2018 10:41:22
Krisesenterhttps://www.rana.kommune.no/helse_sosial_og_omsorg/psykisk_helse_og_rustjenester/Krisesenter/Sider/side.aspx, https://www.rana.kommune.no/helse_sosial_og_omsorg/psykisk_helse_og_rustjenester/Krisesenter/Sider/side.aspxSelfYes<p>Et&#160;tilbud til&#160;innbyggere&#160;i&#160;Rana, Nesna og&#160;Træna. Døgnåpen telefon 75 14 49 44</p>09.05.2018 10:42:44
Koordinerende enhethttps://www.rana.kommune.no/helse_sosial_og_omsorg/koordinerende_enhet/Sider/default.aspx, https://www.rana.kommune.no/helse_sosial_og_omsorg/koordinerende_enhet/Sider/default.aspxSelfYes<p>Arbeide for at tjenestene en tjenestemottaker mottar oppleves som samordnet og helhetlig</p>09.05.2018 10:45:49
Legevakt/akuttjenesterhttps://www.rana.kommune.no/helse_sosial_og_omsorg/rehabilitering_fysioterapi/Legevakt/Sider/Legevakt.aspx, https://www.rana.kommune.no/helse_sosial_og_omsorg/rehabilitering_fysioterapi/Legevakt/Sider/Legevakt.aspxSelfYes<p>Legevakten i Rana skal benyttes utenfor fastlegens kontortid ved akutt sykdom - Telefon 116 117</p>09.05.2018 10:15:57
Psykisk helse/rustjenesterhttps://www.rana.kommune.no/helse_sosial_og_omsorg/psykisk_helse_og_rustjenester/Sider/side.aspx, https://www.rana.kommune.no/helse_sosial_og_omsorg/psykisk_helse_og_rustjenester/Sider/side.aspxSelfYes<p>Bakeribygget, Boligsosialt arbeid, Krisesenter, Liengbakken, Psykisk helse, Psykososialt kriseteam, Rustjenester, Støttekontakt</p>09.05.2018 10:20:32
Flyktningetjenesterhttps://www.rana.kommune.no/helse_sosial_og_omsorg/flyktningetjenester/Sider/Flyktningetjenesten.aspx, https://www.rana.kommune.no/helse_sosial_og_omsorg/flyktningetjenester/Sider/Flyktningetjenesten.aspxSelfYes<p><font size="2">Flyktningetjenesten&#160;</font><font size="2">tar imot og bistår flyktninger i etableringsfasen. </font></p>09.05.2018 10:22:23
Økonomiske stønaderhttps://www.rana.kommune.no/helse_sosial_og_omsorg/okonomiske_stonader/Sider/side.aspx, https://www.rana.kommune.no/helse_sosial_og_omsorg/okonomiske_stonader/Sider/side.aspxSelfYes<p>Økonomisk rådgivning, gjeldsrådgivning, Bostøtte, startlån og tilskudd, Drosjekort, Omsorgslønn<br></p>09.05.2018 10:58:08
Tjenester funksjonshemmedehttps://www.rana.kommune.no/helse_sosial_og_omsorg/tjenester_utviklingshemmede/Sider/Miljøterapeutisk-avdeling-(MTA)-ny.aspx, https://www.rana.kommune.no/helse_sosial_og_omsorg/tjenester_utviklingshemmede/Sider/Miljøterapeutisk-avdeling-(MTA)-ny.aspxSelfYes<p>Avlastningstilbud, Boligtjenester, Omsorgslønn, Dagtilbud, Støttekontakt</p>09.05.2018 10:27:52
Samhandlingsreformenhttps://www.rana.kommune.no/helse_sosial_og_omsorg/Samhandlingsreformen/Sider/side.aspx, https://www.rana.kommune.no/helse_sosial_og_omsorg/Samhandlingsreformen/Sider/side.aspxSelfYes<p>Samarbeidsavtaler mellom Rana kommune og Helgelandssykehuset HF</p>09.05.2018 10:28:55
Folkehelsearbeidhttps://www.rana.kommune.no/helse_sosial_og_omsorg/folkehelsearbeid/Sider/Folkehelsearbeid.aspx, https://www.rana.kommune.no/helse_sosial_og_omsorg/folkehelsearbeid/Sider/Folkehelsearbeid.aspxSelfYes09.05.2018 10:39:40