Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på
AAANormalvisningKontrastvisning Nettstedkart
Norske sider
Engelske sider
 Lytt til tekst        
Undermeny

Helse og sosial

 

 

1Fastlege/legetjenesterhttps://www.rana.kommune.no/helse_sosial_og_omsorg/rehabilitering_fysioterapi/Legetjenester/Sider/side.aspx, https://www.rana.kommune.no/helse_sosial_og_omsorg/rehabilitering_fysioterapi/Legetjenester/Sider/side.aspxSelfYes<p>Legekontor, Rana lokalmedisinske senter, Smittevern, Tannhelse, Kreftomsorg</p>09.05.2018 10:10:58
2Flyktningetjenesterhttps://www.rana.kommune.no/helse_sosial_og_omsorg/flyktningetjenester/Sider/Flyktningetjenesten.aspx, https://www.rana.kommune.no/helse_sosial_og_omsorg/flyktningetjenester/Sider/Flyktningetjenesten.aspxSelfYes<p><font size="2">Flyktningetjenesten&#160;</font><font size="2">tar imot og bistår flyktninger i etableringsfasen. </font></p>11.12.2018 11:14:40
3Folkehelsearbeidhttps://www.rana.kommune.no/helse_sosial_og_omsorg/folkehelsearbeid/Sider/Folkehelsearbeid.aspx, https://www.rana.kommune.no/helse_sosial_og_omsorg/folkehelsearbeid/Sider/Folkehelsearbeid.aspxSelfYes11.12.2018 11:14:44
4Koordinerende enhethttps://www.rana.kommune.no/helse_sosial_og_omsorg/koordinerende_enhet/Sider/default.aspx, https://www.rana.kommune.no/helse_sosial_og_omsorg/koordinerende_enhet/Sider/default.aspxSelfYes<p>Arbeide for at tjenestene en tjenestemottaker mottar oppleves som samordnet og helhetlig</p>11.12.2018 11:14:59
5Krisesenterhttps://www.rana.kommune.no/helse_sosial_og_omsorg/psykisk_helse_og_rustjenester/Krisesenter/Sider/side.aspx, https://www.rana.kommune.no/helse_sosial_og_omsorg/psykisk_helse_og_rustjenester/Krisesenter/Sider/side.aspxSelfYes<p>Et&#160;tilbud til&#160;innbyggere&#160;i&#160;Rana, Nesna og&#160;Træna. Døgnåpen telefon 75 14 49 44</p>11.12.2018 11:15:00
6Legevakt/akuttjenesterhttps://www.rana.kommune.no/helse_sosial_og_omsorg/rehabilitering_fysioterapi/Legevakt/Sider/Legevakt.aspx, https://www.rana.kommune.no/helse_sosial_og_omsorg/rehabilitering_fysioterapi/Legevakt/Sider/Legevakt.aspxSelfYes<p>Legevakten i Rana skal benyttes utenfor fastlegens kontortid ved akutt sykdom - Telefon 116 117</p>11.12.2018 11:15:09
7Miljørettet helsevernhttps://www.rana.kommune.no/helse_sosial_og_omsorg/Miljorettet_helsevern/Sider/side.aspx, https://www.rana.kommune.no/helse_sosial_og_omsorg/Miljorettet_helsevern/Sider/side.aspxSelfYes<p>Miljø og helse i virksomheter, Miljø og helse i skoler og barnehager, Miljø og helse i boliger, Miljøfaktorer, Tilsyn, Godkjenning<br></p>11.01.2019 14:05:08
8Psykisk helse og rushttps://www.rana.kommune.no/helse_sosial_og_omsorg/psykisk_helse_og_rustjenester/Sider/side.aspx, https://www.rana.kommune.no/helse_sosial_og_omsorg/psykisk_helse_og_rustjenester/Sider/side.aspxSelfYes<p>Bakeribygget,&#160; &#160; Boligsosialt arbeid,&#160;&#160; &#160;Krisesenter,&#160;&#160; &#160;Psykisk helse, Psykososialt kriseteam,&#160; &#160; Rustjenester,&#160;&#160;&#160; Støttekontakt</p>18.02.2019 11:34:42
9Rehabiliteringhttps://www.rana.kommune.no/helse_sosial_og_omsorg/rehabilitering_fysioterapi/Sider/Helse_og_rehabilitering.aspx, https://www.rana.kommune.no/helse_sosial_og_omsorg/rehabilitering_fysioterapi/Sider/Helse_og_rehabilitering.aspxSelfYes<p>Rehabilitering, Ergiterapi, Fysioterapi, Hørsel, Syn, Hjelpemiddel, Koordinerende enhet, Helseparken</p>09.01.2019 11:18:02
10Samhandlingsreformenhttps://www.rana.kommune.no/helse_sosial_og_omsorg/Samhandlingsreformen/Sider/side.aspx, https://www.rana.kommune.no/helse_sosial_og_omsorg/Samhandlingsreformen/Sider/side.aspxSelfYes<p>Samarbeidsavtaler mellom Rana kommune og Helgelandssykehuset HF</p>11.12.2018 11:15:47
11Tjenester funksjonshemmedehttps://www.rana.kommune.no/helse_sosial_og_omsorg/tjenester_utviklingshemmede/Sider/Miljøterapeutisk-avdeling-(MTA)-ny.aspx, https://www.rana.kommune.no/helse_sosial_og_omsorg/tjenester_utviklingshemmede/Sider/Miljøterapeutisk-avdeling-(MTA)-ny.aspxSelfYes<p>Avlastningstilbud, Boligtjenester, Omsorgsstønad, Dagtilbud, Støttekontakt</p>29.05.2019 07:09:58
12Økonomiske stønaderhttps://www.rana.kommune.no/helse_sosial_og_omsorg/okonomiske_stonader/Sider/side.aspx, https://www.rana.kommune.no/helse_sosial_og_omsorg/okonomiske_stonader/Sider/side.aspxSelfYes<p>Økonomisk rådgivning, gjeldsrådgivning, Bostøtte, startlån og tilskudd, Drosjekort, Omsorgslønn<br></p>11.12.2018 11:15:56