Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på
AAANormalvisningKontrastvisning Nettstedkart
Norske sider
Engelske sider
 Lytt til tekst        
Undermeny

Miljørettet helsevern

Melde- og
godkjenningsplikt
Skjema
Skoler og barnehager
Støy
Tilsyn
Vann
Inneklima og hygiene
Stråling

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

 Nyheter

Fagdag miljørettet helsevern i Bodø 6.september 2018

Program og påmelding kommer under "kurs og konferanser" på nettsidene til Fylkesmannen i Nordland.


Miljø- og helsedag hos Helsedirektoratet 7. november 2018

Program og påmelding på Helsedirektoratets nettsider.


E-sigaretter inn i røykeloven 1. juli 2017

​​​Fra 1. juli vil e-sigaretter, både med og uten nikotin, omfattes av røykeloven ​slik at det blir forbudt å dampe alle steder hvor det nå er forbudt å røyke.​ Les mer hos Helsedirektoratet.​​


Helsedirektoratets anbefalinger for håndtering av nøtteallergi i skoler og barnehager

Intensjonen med disse anbefalingene er å gi helsetjenesten, skoler, barnehager og foresatte konkrete anbefalinger for hvordan alvorlige nøtteallergier kan og bør håndteres.​

Hovedregel: Ikke generelt forbud mot nøtter i skole eller barnehage. Behov for forbud bør dokumenteres av spesialist​.

Les mer om​ anbefalinger, håndtering og konkrete tiltak hos Helsedirektoratet.​Rapport fra Folkehelseinstituttet om inneklima i skoler og barnehager

Svært mange skoler i Norge har et dårlig inneklima på grunn av manglende vedlikehold. Dette kan både gå utover barna helse og deres skoleprestasjoner, viser en ny rapport fra Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet.​ Les rapporten her: Inneklima i skoler og barnehager. Helsemessig betydning for barn og unge.​​Kartlegging av miljøstatus i landets barnehager i 2015

Helsedirektoratet har nå fått samlet inn data fra kartleggingen av miljøstatus i landets barnehager i 2015. Resultatene er presentert i denne rapporten: Kartlegging-av-miljostatus-i-landets-barne​hager-i-2015-IS-2447.pdf.

NRK har også laget en sak om dette der du enkelt kan finne info om din barnehage i et kart: NRK - sjekk din barnehage


Veiledning til asylmottak

Asylmottak har meldeplikt til helsetjenesten før oppstart og ved vesentlige endringer. Helsetjenesten fører tilsyn med om virksomhetene etterlever krav i forskrift om miljørettet helsevern. Les mer om tilsyn ved asylmottak her.

Nytt kart over radonutsatte områder i Norge

Statens strålevern og NGU har utviklet et nasjonalt aktsomhetskart for radon.​ Kartet er basert på inneluftmålinger av radon og k​unnskap om geologiske forhold. ​Dataene kan blant annet gi den enkelte kommune grunnlag for en første vurdering av radonfare ved arealplanlegging og miljørettet helsevern.
Les mer om målinger og radon i Rana

Konferanse: Krafttak for et bedre skolemiljø, 18.-19. mars 2015​ i Bodø

​Fylkesmannen i Nordland arrangerer konferanse om skolemiljø og miljørettet helsevern. Målgruppe: ​rådmenn og andre skoleeiere, skoleledere/rektorer, skolehelsetjenesten, kommuneoverleger, personell som arbeider med ​drift og vedlikehold av skolene, personell som er tilknyttet miljørettet helsevern og he​lse- og skolepolitikere fra både kommunene og fylkeskommunen.

Helsetjenesten i Rana oppfordrer skoleledere, politikere​ og drifts-/vedlikeholdspersonell å delta. Deltakere må selv betale reise og overnatting.

Klikk her for program og påmelding.

 

Brosjyre om drikkevann i spredt bebyggelse eller på hytta

Bor du sånn at du ikke er tilknyttet vannverk, men vil sikr​e deg skikkelig drikkevann? Er du usikker på om vannkilden på hytta er bra nok?
Folkehelseinstituttet sin nye brosjyre gir deg både tips og råd både til hva du kan gjøre selv, og til hvem du bør kontakte.​ 

 

Hygienesertifikat for skip

Helsetjenesten i Rana kommune utsteder hygienesertifikater for skip i internasjonal trafikk. 

Les mer om bestilling av hygienesertifikater.

 

Endringer i tobakkskadeloven i kraft fra 1. juni 2014

​Endringene omfatter blant annet røykfrie inngangspartier til offentlige virksomheter og helseinstitusjoner, samt tobakksforbud i barnehager og tobakksfri skoletid.

Les mer om tobakksfrie skoler og barnehager.

Nytt om barns arbeidsmiljø i skoler og barnehager

​​​​Nye veiledere for miljø og helse i skoler og barnehage er ute nå. Samtidig er det kommet en ny nettside for hjelp til arbeid med miljørettet helsevern i skoler og barnehager​.

Les mer om disse nyhetene her.

 

Radon i utleieboliger

I strålevernforskriften stilles det krav om at radonnivået i utleieboliger skal være så lavt som praktisk mulig, og at årsmiddelverdien skal være under 200 Bq/m3. Dersom radonnivået overstiger 100 Bq/m3, skal det alltid gjennomføres tiltak for å redusere radonnivået. Grenseverdiene trer i kraft fra ​1. januar 2014.

Les mer om krav til utleieboliger

Les mer om målinger og radon i Rana

 

 Kontaktinformasjon

​For kontakt med kommunen angående saker som gjelder miljørettet helsevern:

E-​post: postmottak@rana.kommune.no
NB: Ikke oppgi sensitive personopplysninger i e-postkommunikas​jon.

Telefon: 75 14 44 59

Merk at kommunikasjon til og fra kommunen er offentlig, og inngående og utgående saksdokumenter/brev​ publiseres på offentlig postjournal. Dette gjelder også e-postkommunikasjon. Enhver har rett til å be om innsyn i offentlige dokumenter, og Rana kommune praktiserer me​roffentlighet. Les mer om dette her.