Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på
AAANormalvisningKontrastvisning Nettstedkart
Norske sider
Engelske sider
 Lytt til tekst        
Undermeny

Radon

Nygård, Tilde Endret:10.01.2019 15:24

Ønsker du å måle radon i din egen bolig? 

Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA, tidligere Statens strålevern) anbefaler alle som har oppholdsrom i underetasjer eller i en av de tre laveste etasjene over bakkeplan å måle radonkonsentrasjonen. Leier du ut bolig, leilighet eller hybler må du også kunne dokumentere radonnivået ovenfor leietaker. Det er mange firma som selger sporfilm til radonmåling, disse kan du finne ved å søke på internett.​ Det spiller liten rolle hvor firmaet er lokalisert. Utstyret er lite og lett, frakt og retur er som regel inkludert i prisen.

Vi tar imot bestilling av sporfilmer som du legger ut i huset ditt over en periode på ca. 2 mnd i vinterhalvåret. Instruksjoner medfølger sporfilmene. Sporfilmene sender du så inn til analyse i ferdigaddressert konvolutt (du må betale utenlandsporto til Frankrike). For å bestille, send en e-​post til postmottak@rana.kommune.no med informasjon om hvor mange sporfilmer du trenger, din adresse o​g kontaktinformasjon. Sporfilmene koster kr 225,- per stk., og da er analysen også med i prisen.


Radon i Rana 

DSA foretok i 2003 en kartlegging av radonforekomst i Rana kommune. Kartlegging av radon i Rana kommune 2003.pdf Rapporten inneholder også et kart som illustrerer hvilke områder i Rana som har høy sannsynlighet for forhøyede radonkonsentrasjoner. Alle som bor i disse områdene anbefales å måle radonnivå i sin bolig.​


Hva er radon?

Radon er en usynlig, luktfri gass som finnes naturlig i alle typer bergarter og løsmasser. Gassen er lettere enn luft og kan derfor sive inn i bygninger. For høye konsentrasjoner av radon kan forårsake lungekreft, spesielt i kombinasjon med røyking.

Hvordan dannes radon?
Naturlige radioaktive stoffer som uran, finnes i varierende konsentrasjoner i berggrunn og jordsmonn. Når uran henfaller, dannes nye radioaktive stoffer, deriblant radium og radon. Radon er en edelgass og har liten evne til å binde seg til faste stoffer. Det fører til at radon lett unnslipper materialer og frigjøres til luft.​

Måleenhet
Radonkonsentrasjon i luft benevnes med enheten becquerel per kubikkmeter luft (Bq/m3), og i vann med becquerel per liter vann (Bq/l, eventuelt kBq/m3).

Becquerel
Radioaktive stoffer er ikke stabile, og vil sende ut energi i form av stråling samtidig som nye stoffer dannes. Denne prosessen kalles radioaktivt henfall eller nedbryting og kan ikke stoppes eller påvirkes. Én becquerel (Bq) er definert som ett henfall per sekund.


Krav

Det er fastsatt krav til radonnivå og radonforebygging i flere bestemmelser.

  • Det er krav mht forebygging mot radon og maksimale radonnivå for bygg oppført etter 1.7.2010. Såfremt det ikke kan dokumenteres at tiltak er unødvendig gjelder krav om radonsperre, og tilrettelegging for tiltak i byggegrunnen ved verdier over 100 Bq/m3. Absolutt grense gjelder: 200 Bq/m3For øvrige privatboliger, oppført før 1.7.2010, er det ikke forpliktende krav. 
  • Skoler og barnehager skal ikke ha ioniserende stråling (f.eks. radon) over allment akseptert nivå, og skal tilfredsstille fastsatte grenser:  tiltak ved 100 Bq/m3 og absolutt grense 200 Bq/m3
  • I utleieboliger (også bygg oppført før 2010)  gjelder tiltaksgrense 100 Bq/m3 og absolutt grense 200 Bq/m3Les mer om krav til utleieboliger.


Kart og illustrasjoner

Radonforekomst%20i%20Rana%20kommune

 Figur 1: Områdekart for radonforekomst i​ Rana kommune, basert på målinger i forbindelse med prosjektet RaMAP i 2003 (Kilde: DSA). Kartet er utarbeidet på grunnlag av 336 målinger​. Se hele rapporten som er linket til under "mer informasjon" for nærmere beskrivelse.


Radon aktsomhetskart Nordland.png

Figur 2: Utdrag fra nasjonalt aktsomhetskart for radon (Kilde: NGU). Det nasjonale aktsomhetskartet viser hvilke områder i Norge som kan være mer radonutsatt enn andre. I områder markert med «høy aktsomhet», er det beregnet at minst 20 % av boligene har radonkonsentrasjoner over øvre anbefalte grenseverdi på 200 Bq/m3 i første etasje.


Det nasjonale aktsomhetskartet er basert på inneluftmålinger av radon og på kunnskap om geologiske forhold. I noen områder i Norge er mange boliger målt for radon, i andre få eller ingen. Dette kartet er utviklet ved at kunnskap om andel høye radonkonsentrasjoner i boliger som ligger på kjent geologi er overført til andre områder med tilsvarende geologiske forhold.​

Kartet kan ikke benyttes til å forutsi radonkonsentrasjonen i enkeltbygninger. Den eneste måten å få sikker kunnskap om radon i en bygning, er å gjennomføre en måling. Radon i inneluft avhenger ikke bare av geologiske forhold, men også av bygningens konstruksjon og drift, samt kvaliteten av radonforebyggende tiltak.Geologiske kart gir et forenklet bilde av de geologiske forholdene. Urankonsentrasjonen i en bergart varierer, og grenseoppgangen mellom de lokale bergartene kan være usikker.

Kartet er basert på beregninger. Både i områder med moderat/lav aktsomhet og med høy aktsomhet, vil man kunne finne hus med forhøyede radonkonsentrasjoner, m​en omfanget av radonproblemer er forskjellig. I områder markert med høy aktsomhet, er det overveiende sannsynlig at området er mer radonutsatt enn vanlig. 

Områdene på kartet som er farget grå beskriver to forhold: 1) Det finnes ikke nok inneluftmålinger på stedet eller på den gitte bergarten til at aktsomhet kan beregnes, eller 2) beregningene gir ikke med tilstrekkelig grad av sikkerhet grunnlag for å si om aktsomheten er høy eller moderat/lav.

Du kan lese mer hvordan kartet ble til og de statistiske beregningene i publikasjonen i produktarket til kartet på www.ngu.no​.


​Forekomst av lungekreft i Rana

​​​Forekomst av lungekreft i Rana vs landet og Nordland.png

Figur 3: Lungekreft, nye tilfeller − per 100 000, standardisert (Kilde: Kommunehelsa statistikkbank)


Når det gjelder lungekreft, så skill​er ikke Rana seg negativt ut sammenlignet med landet eller Nordland. Rana ligger noe under landsgjennomsnittet og Nordland når det gjelder nye tilfeller pr. 100 000 innbygger. 

Opprettet: 15.05.2013 12:20