Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på
AAANormalvisningKontrastvisning Nettstedkart
Norske sider
Engelske sider
 Lytt til tekst        
Undermeny

Vann

Nygård, Tilde Endret:09.03.2018 12:17

Basseng og badeanlegg

Badeanlegg skal ha tilfredsstillende helsemessige og hygieniske forhold, og ha forebygging mot ulykker.

Krav til badeanlegg er regulert gjennom folkehelseloven i egen forskrift, forskrift om badeanlegg, bassengbad og badstu m.v. Badeanlegg er meldepliktige til kommunen.

Miljørettet helsevern utfører tilsyn med badeanlegg.

Aktuelt lovverk:
ichtmForskrift for badeanlegg, bassengbad og badstu m.v.

 

Legionella

Forskrift om miljørettet helsevern kapittel 3a, setter krav for å hindre spredning av Legionella. Forskriften utfylles av en veileder som gir retningslinjer for mange typer tekniske anlegg som er aktuelle. Miljørettet helsevern fører tilsyn med virksomheter som har innretninger som kan spre legionellaforurenset aerosol. Dette omfatter blant annet kjøletårn, luftskrubbere, faste og mobile vaskeanlegg, dusjanlegg, VVS-anlegg i sameier og borettslag, klimaanlegg med luftfukting, innendørs befuktningsanlegg og innendørs fontener.

Forskrift og veileder gir utfyllende informsjon om krav innenfor meldeplikt, temperaturvilkår og mikrobiogisk overvåking. Veiledeen er utvidet og omtaler et større antall innretninger enn tidligere. Virksomheter med luftscrubbere og kjøletårn må levere inn vurdering fra akkreditert inspeksjonsorgan til kommunen hvert 5. år.

Aktuelt lovverk:
ichtmForskrift om miljørettet helsevern

Aktuelle linker:
icpdfForebygging av legionellasmitte – en veiledning

 Drikkevann

Mattilsynet er tilsynsmydighet etter drikkevannsforskriften. Miljørettet helsevern i kommunen gir uttalelser til søknader om plangodkjenning for vannverk.


Aktuelt lovverk:

icgenDrikkevannsforskriften

Opprettet: 14.05.2013 10:52