Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Vann

Nygård, Tilde Endret:01.07.2015 14:01

​Drikkevann

​Vannforsyningsanlegg som forsyner minst 20 husstander/hytter, minst 50 personer, helseinstitusjon eller skole /barnehage, må være godkjent. Godkjenningsmyndighet er Mattilsynet, som før godkjenning behandles må innhente uttalelse fra berørte kommuner om forhold som angår miljørettet helsevern og arealdisponering.
Tilsyn med drikkevann er regulert gjennom både Matloven og Folkehelseloven, ved egen forskrift om vannforsyning og drikkevann.

Miljørettet helsevern bistår kommunen i saker vedrørende drikkevann og vannverk. Det kan gjelde uttalelse før Mattilsynet behandler søknad om godkjenning av hele eller deler av vannforsyningssystemer, eller andre forhold av helsemessig karakter knyttet til drikkevannsforsyning.

Aktuelt lovverk:
ichtmForskrift om vannforsyning og drikkevann

Aktuelle linker:
icgenSmittevernhåndboka kap. 10 om vannhygiene
icgenMattilsynet

 

Basseng og badeanlegg

Badeanlegg skal ha tilfredsstillende helsemessige og hygieniske forhold, og ha forebygging mot ulykker.

Krav til badeanlegg er regulert gjennom folkehelseloven i egen forskrift, forskrift om badeanlegg, bassengbad og badstu m.v. Badeanlegg er meldepliktige til kommunen.

Miljørettet helsevern utfører tilsyn på vegne av kommunen.

Aktuelt lovverk:
ichtmForskrift for badeanlegg, bassengbad og badstu m.v.

 

Legionella

Forskrift om miljørettet helsevern kapittel 3a, setter krav for å hindre spredning av Legionella. Forskriften utfylles av en veileder som gir retningslinjer for mange typer tekniske anlegg som er aktuelle. Miljørettet helsevern fører tilsyn med virksomheter som har innretninger som kan spre legionellaforurenset aerosol.

Forskrift og veileder gir utfyllende informsjon om krav innenfor meldeplikt, temperaturvilkår og mikrobiogisk overvåking. Veileder er utvidet og omtaler et større antall innretninger enn tidligere. Det er også foretatt noen endringer i forskrift for badeanlegg, bassengbad og badstu om legionella i forhold til boblebad.

Aktuelt lovverk:
ichtmForskrift om miljørettet helsevern

Aktuelle linker:
icpdfForebygging av legionellasmitte – en veiledning
icgenLegionellose - informasjon fra FHI
icpdfUnngå oppblomstring av legionella hjemme - FHI

 

Opprettet: 14.05.2013 10:52