Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på
AAANormalvisningKontrastvisning Nettstedkart
Norske sider
Engelske sider
 Lytt til tekst        
Undermeny

Tilsyn

Nygård, Tilde Endret:10.01.2019 17:15

Hva er tilsyn?

Hvis dere aldri har hatt tilsyn før, så kan det være greit å forberede seg litt når du har mottatt et varsel om tilsyn. ​Tilsyn er myndighetenes virkemiddel for å følge opp intensjonene i lovverket. Det viktigste er å lese gjennom tilsynsvarselet og finne ut hvilket lovverk eller forskrifter tilsynet gjelder, hvordan tilsynet skal gjennomføres, og hva som er for​målet med tilsynet. Tilsyn kan gjennomføres på ulike måter, både varslet og uvarslet. Tilsynsmyndigheten skal i tilsynsvarselet oppgi hvilken hjemmel som gir dem lov til å føre tilsyn med din virksomhet, og hvilke deler av lovverket de skal sjekke at dere etterlever. Selve tilsynet kan være en inspeksjon, befaring, intervju, egenrapportering eller en fullstendig systemrevisjon. Ofte vil tilsynets format og omfang bestemmes av om det er et rutinemessig tilsyn eller om det er noen som ha klaget på virksomheten din, eventuelt at det er et hendelsesbasert tilsyn.

Ved miljørettet helsevern-tilsyn er virksomhetens internkontrollsystem den viktigste dokumentasjonen som tilsynsmyndigheten ser på, og dere må sørge for at dette systemet er dekkende for virksomhetens aktiviteter, er oppdatert og brukes i virksomheten. Å ha et internkontrollsystem er en lovfestet plikt som omtrent alle virksomheter har.

Et tilsyn kan resultere i at dere får avvik eller merkn​ader. Disse vil oppsummeres i en tilsynsrapport, og dere vil få en tidsfrist for å rette opp de avvik, feil eller mangler som tilsynsmyndigheten finner. Oppfølging av tilsyn skjer etter forvaltningslovens regler for saksbehandling, så hvis dere ikke gir tilbakemelding til tilsynsmyndigheten innen tidsfristen, kan dere få varsel om pålegg, vedtak om pålegg og i verste fall varsel og vedtak om tvangsmulkt eller stenging. Eventuelle vedtak kan dere klage på etter forvaltningslovens regler for klage på enkeltvedtak.


Lovverk

ichtmLov om folkehelsearbeid (folkehelseloven) er overordnet lovverk for miljørettet helsevern og pålegger kommunene å føre tilsyn.

Lovens formål er at kommunen ved sin helsetjeneste skal fremme folkehelse og trivsel og gode sosiale og miljømessige forhold, og søke å forebygge og behandle sykdom, skade eller lyte. Den skal spre opplysning om og øke interessen for hva den enkelte selv og allmennheten kan gjøre for å fremme sin egen trivsel og sunnhet og folkehelsen.


Miljørettet helsevern sammen med Arbeidstilsynet fører også tilsyn med at icgenrøykeloven overholdes på serveringssteder og i andre offentlige lokaler.

 Virksomheter og tema

Skoler
Barnehager
Asylmottak
Dagmamma​
​Dyrehold (hygieniske ulemper)

Basseng, badeanlegg og boblebad
Frisør og hudpleie
Tatovering/piercing
Kjøletårn og luftscrubbere
Stråling
Radon
Solarier
Skadedyr
Campingplasser og gjestehavner
Vannverk
Røyking ved serveringssteder
Inneklima
Hygienesertifikat ​
Støy
Ulykkesforebygging/sikkerhet
Beredskap for miljøhendelser

Opprettet: 14.05.2013 10:51