Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på
AAANormalvisningKontrastvisning Nettstedkart
Norske sider
Engelske sider
 Lytt til tekst        
Undermeny

Stråling

Nygård, Tilde Endret:13.02.2018 09:45

UV- stråling og solarier

Miljørettet helsevern fører tilsyn med både hygieneforhold i solarier og at det brukes godkjente senger og rør.

Statens strålevern er myndighetsorgan for godkjenning og bruk av solarier i Norge, og hjemler sin virksomhet og sine krav i Lov om vern og bruk av stråling og den tilhørende forskriften. Kommunen har fått delegert myndighet til å føre tilsyn med solarier.

Vår rolle:

• Motta meldinger og holde oversikt over virksomheter.
• Gi råd og veiledning til eiere og drivere.
• Gjennom regelmessige tilsyn kontrollere at solarieeier, som er juridisk ansvarlig for virksomheten, følger hygienekravene og krav i strålevernforskriften..

Eiers rolle:

Se Statens strålevern sine nettsider for informasjon til eiere av solarium. 

På vår skjemaside finner du meldeskjema med vedlegg som skal sendes til kommunen.​

Det er 18 års aldersgrense for bruk av solarium i Norge.

 Viktige dokumenter
• ichtmLov om vern og bruk av stråling
• ichtmForskrift om strålevern og bruk av stråling
• ichtmForskrift om hygienekrav for frisør-, hudpleie-, tatoverings- og hulltakingsvirksomhet m.v.

Elektromagnetiske felt

De elektromagnetiske feltene vi utsettes for, kan deles inn i tre forskjellige typer; høyfrekvente, lavfrekvente og ekstremt lavfrekvente felt.

Høyfrekvente felt:

Høyfrekvente felt (såkalte radiofrekvente felt; RF) utsettes vi for i nærheten av mobiltelefoner, mikrobølgeovner og radarer/radiosendere. Felteffektene av disse er svært forskjellige, og antenner for radio, radarer og liknende er oftest plassert på høytliggende områder, der mennesker sjelden ferdes.

Folkehelseinstituttets ​rapport "Svake høyfrekvente elektromagnetiske felt - en vurdering av helserisiko og forvaltningspraksis"​, tar for seg helsevirkninger av svake elektromagnetiske felt. Slike felt fins rundt mobiltelefoner, trådløse telefoner og nettverk, basestasjoner for mobiltelefoner, kringkastingssendere og annet kommunikasjonsutstyr. Utvalget har sett på hvor sterke feltene er, om de utgjør en helserisiko, hvilke regler som gjelder og om grenseverdier overholdes.​

Lavfrekvente felt:

Lavfrekvente felt stammer i stor del fra dataskjermer. Det er ikke dokumentert klare helseeffekter som følge av at en er utsatt for disse feltene, men det rapporteres om hudplager, hodepine, tretthet og enkelte nerverelaterte symptomer. Slike symptomer kan ha sammenheng med andre faktorer i kontormiljøet.

Ekstremt lavfrekvente felt:

I nærheten av kraftledninger, transformatoranlegg og elektriske apparater og varmekabler, kan en utsettes for ekstremt lavfrekvente felt. Feltstyrke og effekt er svært forskjellige for de forskjellige kildene til feltene. Det er gjennomført flere undersøkelser av disse feltenes innvirkning på helsen, spesielt kreftrisiko, uten entydige svar. Andre effekter som har vært omtalt, er bl.a. psykiske lidelser og el-overfølsomhet. Heller ikke på disse områdene er det funnet noen klar årsakssammenheng.

Helsemyndighetens anbefaling:

Myndighetene anbefaler en forsiktighetsstrategi i forbindelse med elektromagnetiske felt.

Statens stråleverns informasjonsbrosjyre om bebyggelse nær høyspentanlegg finner du her.

Miljørettet helsevern kan bistå med:

  • Informasjon om hvor man kan henvende seg for å få vite mer om stråling og helseeffekter
  • Gi råd vedrørende elektromagnetiske felt og stråling ved planlegging av nye boligområder, barnehager og skoler osv.

Nyttige lenker

Opprettet: 14.05.2013 10:53