Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på
AAANormalvisningKontrastvisning Nettstedkart
Norske sider
Engelske sider
 Lytt til tekst        
Undermeny

Støy

Nygård, Tilde Endret:01.07.2015 13:55

Er du plaget av støy og vet ikke helt hvor du bør henvende deg for hjelp? 

Det eksisterer mange støykilder som kan skape konflikt. Enkelte støykonflikter kan være sammensatte og svært vanskelige å løse, selv om støy er hjemlet i flere lovverk og mange forskrifter. Disse forvaltes av forskjellige etater, både kommunale og statlige. Det er spesielt langvarig søvnforstyrrende støy på nattestid som kan være til helsemessig ulempe, og i slike saker kan det være aktuelt å kontakte miljørettet helsevern for råd og informasjon dersom man ikke kommer noen vei med å kontakte de som forårsaker støyen. Kommunen utfører ikke støymålinger eller beregninger for private boliger, men vi kan gi råd om ulike firmaer som tilbyr denne tjenesten.

Støy er uønsket lyd. Omlag en fjerdedel av befolkningen er mer eller mindre plaget av støy. I de fleste miljøundersøkelser som omfatter lokale forhold er støy et av de viktigste problemene.

Støy virker negativt på helsen, skaper mistrivsel, forstyrrer tale og kan oppleves som en plage. De dominerende støykilder er samferdsel, tekniske installasjoner i/utenfor bygninger og industri- og næringsvirksomhet. Hørselsskade kan oppstå ved langvarige kraftige støybelastninger eller ved meget høye kortvarige lydimpulser, for eksempel i diskoteker og ved bygge- og anleggsaktivitet.

Mer vanlig er søvnforstyrrelser og støyplager, og det er gjerne i en slik sammenheng at folk tar kontakt med oss. Folk reagerer svært ulikt på støy.

Andre ressurser for ulike typer støy

"Akutt" og plagsom støy? Ta kontakt med politiet på tlf. 02800.

Vegtrafikkstøy? Ta kontakt med vegkontoret på tlf. 02030 dersom du har spørsmål om trafikkstøysituasjonen der du bor. Se også Vegvesenet sine sider om trafikkstøy.

Støy på jobben? Ta kontakt med arbeidstilsynet på tlf. 815 48 222. Se også arbeidstilsynets informasjonssider om Støy og helse.

Støy fra anlegg eller industrivirksomhet? Fylkesmannen forvalter forurensningsforskriftens kap.5 om støy, ta kontakt med Fylkesmannen på tlf. 75 53 15 00 

Opprettet: 14.05.2013 10:53