Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på
AAANormalvisningKontrastvisning Nettstedkart
Norske sider
Engelske sider
 Lytt til tekst        
Undermeny

Miljø og helse i skoler og barnehager

Nygård, Tilde Endret:10.01.2019 17:26

​​​Alle skoler, barnehager og dagmammaer skal tilfredsstille bestemmelsene i forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler og være godkjent av kommunen i henhold til denne. Hensikten med godkjenningsprosessen er at skolene og barnehagene skal oppnå et visst minimumsnivå med tanke på kjennskap til og kunnskap om regelverket, miljøkravene og systematisk helse- og miljøarbeid, samt et etabl​ert og velfungerende internkontrollsystem. En slik godkjenning er i seg selv likevel ikke et kvalitetsstempel på virksomheten, det er​ det systematiske arbeidet og internkontrollsystemet som skal sikre langvarig forsvarlig miljørettet helsevern-arbei​d i barnehagen og skolen​.

Er din skole eller barnehage godkjent? 

10 av 17 skoler i Rana kommune er godkjent. Klikk her for oversikt: icpdfGodkjenningsstatus skoler.pdf

Alle barnehagene i kommunen har godkjenning per 01.01.18, men helsetjenesten mottar jevnlig søknader om godkjenninger av endringer ​og/eller utbygginger.​

Ta kontakt med skolen eller barnehagen for å finne ut o​m de etterlever​ kravene i regelverket om miljørettet helsevern. Flere skoler og barnehager kan få avvik etter tilsyn uten at dette nødvendigvis har noen innvirkning på godkjenningsstatusen, men det vil i så tilfelle bli satt en tidsfrist for retting av avvikene.
Se også ichtmskjema for søknad om godkjenning.

Hvem gjelder forskriften for?

Forskriften gjelder for de virksomheter som faller innenfor følgende definisjon (jf. § 2 i fors​kriften):​

1. Barnehager og andre virksomheter som mot godtgjøring gir tilsyn med og omsorg for barn under skolepliktig alder når:
a) virksomheten er regelmessig, og
b) tilbyr en ukentlig oppholdstid på mer enn ti timer, og
c) antall barn som er tilstede samtidig, er tre eller flere.
2. Grunnskoler
3. Videregående skoler

For virksomheter som har tilsyn med barn under skolepliktig alder må samtlige vilkår i 1a), b) og c) være oppfylt for at virksomheten skal omfattes av forskriften.

Formålet med forskriften er å bidra til at miljøet i barnehager og skoler fremmer helse, trivsel og gode sosiale og miljømessige forhold, samt forebygger sykdom og skade. Forskriften inneholder bl.a. bestemmelser om tilrettelegging for funksjonshemmede, psykososiale forhold, ren​hold, inneklima, sanitære forhold, m.m. Det er utgitt en veileder til forskriften med nærmere informasjon om bestemmelsene.

​​For andre typer undervisningsvirksomheter, for eksempel voksenopplæring eller høyskoler, gjelder ikke godkjenningsplikten. Disse virksomhetene skal oppfylle krav i den generelle icgenforskrift om miljørettet helsevern​, og er meldepliktige etter denne forskriftens § 14 ("lokaler for undervisning og andre forsamlingslokaler hvor allmennheten har adgang eller som benyttes av mange mennesker"), og internkontrollpl​iktige etter § 12.

Internkontrollsystem

En av de viktigste bestemmelsene i forskriften handler om internkontroll. Det er skolenes og barnehagenes (representert ved rektor eller styrer) ansvar å følge bestemmelsene i forskriften, og virksomheten skal ha et system som sikrer at bestemmelsene blir fulgt - internkontrollsystem. Se i veilederen til forskriften for mer informasjon om internkontroll, og under "Aktuelle linker" for flere hjelpemidler til internkontrollarbeid.

 Aktuelle linker

MAL for Internkontrollsystem for miljørettet helsevern.docx

​​
"Den lille IK-hjelperen" - Last ned "Den lille IK-hjelperen" fra Miljørettet Helseve​rn i Vestfold

Anbefalinger for praktisk inneklimaarbeid i skoler og barnehager - med momenter og råd for arbeid med godkjenning av eksisterende skoler

Opprettet: 14.05.2013 10:52