Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på
AAANormalvisningKontrastvisning Nettstedkart
Norske sider
Engelske sider
 Lytt til tekst        
Undermeny

Miljø og helse i skoler og barnehager

Nygård, Tilde Endret:10.09.2019 14:07

Har din skole eller barnehage fått miljørettet helseverngodkjenning? 

Klikk her for oversikt for skoler: icpdfGodkjenningsstatus skoler.pdf

Alle barnehagene i kommunen har godkjenning per i dag, men helsetjenesten mottar jevnlig søknader om godkjenninger av endringer ​og/eller utbygginger.​

Ta kontakt med skolen eller barnehagen for å finne ut o​m de etterlever​ kravene i regelverket om miljørettet helsevern. Flere skoler og barnehager kan få avvik etter tilsyn uten at dette umiddelbart har noen innvirkning på godkjenningsstatusen, men det vil i så tilfelle bli satt en tidsfrist for retting av avvikene.

Se også ichtmskjema for søknad om godkjenning.

Vil du klage på barnas/elevenes skole- eller barnehagemiljø?

Vi fører tilsyn med miljøet inne og ute i skolene og barnehagene. Vi kan undersøke ting som går på barnas helse, miljø og sikkerhet. Om du tror det er noe i din skole/barnehage som kan være til fare for barna, anbefaler vi at du først tar dette opp med skolen/barnehagen. Om dere ikke oppnår enighet, kan du kontakte oss for at vi skal se nærmere på saken. 

Send en e-post til postmottak@rana.kommune.no og merk e-posten med "til miljørettet helsevern/kommuneoverlegen". Ikke skriv personlige/sensitive opplysninger i e-post, da må du heller sende oss brev via vanlig post. Personlige opplysninger er blant annet opplysninger om noens handlinger, væremåte eller helse. Dersom klagen din inneholder taushetsbelagte opplysninger vil vi ikke offentliggjøre de. Barnehagen/skolen kan få se sakens dokumenter dersom de ber om det, fordi barnehagen/skolen du klager på blir part i saken. 

Om du er usikker på om saken din er noe vi kan hjelpe med, kan du ringe oss for å drøfte det først - ring til kommunen på tlf 75 14 50 00 og spør etter miljørettet helsevern. Hvis saken din kanskje må behandles av for eksempel Fylkesmannen eller en annen tilsynsmyndighet kan vi hjelpe med å finne ut av det.

Du kan også klage til oss dersom du er bekymret for forhold hos din dagmamma.

Om du vil klage på pedagogisk innhold, bemanning og samarbeid med barnehager, må du sende klagen til barnehagemyndigheten i kommunen.

Vi behandler ikke klager på for eksempel ressurstildeling, spesialundervisning og faglig kvalitet.

Hvilke regler gjelder for barnas skole- og barnehagemiljø?

De reglene som kommuneoverlegen/miljørettet helsevern fører tilsyn med gjelder omfatter mange ulike tema, og veiledning til dette finnes her: icgenHelsedirektoratets nettsider med veiledere til miljø og helse i skoler og barnehager.

Formålet med forskriften er å bidra til at miljøet i barnehager og skoler fremmer helse, trivsel og gode sosiale og miljømessige forhold, samt forebygger sykdom og skade. Forskriften inneholder bestemmelser om tilrettelegging for funksjonshemmede, psykososiale forhold, ren​hold, inneklima, sanitære forhold, og mere. Det er utgitt en veileder til forskriften med nærmere informasjon om bestemmelsene.

​​For andre typer undervisningsvirksomheter, for eksempel voksenopplæring eller høyskoler, gjelder ikke godkjenningsplikten. Disse virksomhetene skal oppfylle krav i den generelle icgenforskrift om miljørettet helsevern​, og er meldepliktige etter denne forskriftens § 14 ("lokaler for undervisning og andre forsamlingslokaler hvor allmennheten har adgang eller som benyttes av mange mennesker"), og internkontrollpl​iktige etter § 12.

Internkontrollsystem

En av de viktigste bestemmelsene i forskriften handler om internkontroll. Det er skolenes og barnehagenes (representert ved rektor eller styrer) ansvar å følge bestemmelsene i forskriften, og virksomheten skal ha et system som sikrer at bestemmelsene blir fulgt - internkontrollsystem. Se i veilederen til forskriften for mer informasjon om internkontroll, og under "Aktuelle linker" for flere hjelpemidler til internkontrollarbeid.

 Aktuelle linker

MAL for Internkontrollsystem for miljørettet helsevern.docx

​​
"Den lille IK-hjelperen" - Last ned "Den lille IK-hjelperen" fra Miljørettet Helseve​rn i Vestfold

Anbefalinger for praktisk inneklimaarbeid i skoler og barnehager - med momenter og råd for arbeid med godkjenning av eksisterende skoler

Opprettet: 14.05.2013 10:52