Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på
AAANormalvisningKontrastvisning Nettstedkart
Norske sider
Engelske sider
 Lytt til tekst        
Undermeny

Miljø og helse i virksomheter

Nygård, Tilde Endret:04.07.2019 14:44
Miljørettet helsevern i kommunen fører tilsyn med virksomheter som har potensiale til å påføre andre helsemessige ulemper. På disse sidene finner du informasjon til virksomheter og om noen miljøfaktorer i virksomheter som vi fører tilsyn med, og litt om reglene som gjelder for disse.

Du kan klage til oss om du opplever helsefarlige forhold i de virksomheter som er nevnt her samt i andre virksomheter, som f.eks. sykehjem, campingplasser og andre. Vi behandler ikke klager på arbeidsmiljø, for slike klager viser vi til ArbeidstilsynetOversikt

Tatovering og piercing

Frisør og hudpleie

Solarium og stråling

Basseng og badeanlegg

Ridefysioterapi

Hygienesertifikat for skip

Røyking/Tobakksforurensning i/ved virksomheter

Kjøletårn og luftscrubbere

Andre virksomheter som kan spre legionella via aerosol

Ved funn av legionella i innretninger eller ved utbrudd av legionellasykdomTatovering og piercing

Tatovering og hulltaking kan overføre smittsomme sykdommer dersom utøveren ikke har gode nok hygienerutiner. Miljørettet helsevern i kommunen kan føre tilsyn med virksomheter som tilbyr tatovering og hulltaking. Disse virksomhetene må følge reglene i hygienekravforskriften og må også søke oss om godkjenning ved nyetablering eller endring i virksomheten. Skjema for godkjenningssøknad finner du på skjemasiden. Godkjenningsplikten gjelder også for virksomheter som driver microblading, microneedling, permanent makeup eller liknende kosmetisk behandling der man stikker i huden (behandling i medisinsk øyemed omfattes ikke). 

Tilbake til oversikt

Frisør og hudpleie

Reglene i hygienekravforskriften gjelder også for frisører, hudpleiere, neglpleiere, fotpleiere og liknende. Kommunen kan føre tilsyn med at disse reglene følges i virksomheten. Disse virksomhetene må sende inn melding til kommunen ved nyetablering eller endring i virksomheten. Skjema for melding finner du på skjemasiden.

Tilbake til oversikt

Solarium og stråling

Miljørettet helsevern i kommunen fører tilsyn med både hygienen og strålingen i solarier. Vi kan kontrollere blant annet at solsengene har UV-rør som er lovlige, er riktig merket og har opplysning om anbefalt soltid. Det er forbudt for virksomheter å tilby solarier til personer under 18 år. Virksomheter som tilbyr solariun for kosmetisk bruk må følge reglene i strålevernforskriften, og har meldeplikt både til oss i kommunen og til Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet ved oppstart.

Tilbake til oversikt

Basseng og badeanlegg

Basseng og badeanlegg må følge reglene i bassengforskriften, herunder krav til vannkvalitet, hygiene og sikkerhet. Miljørettet helsevern i kommunen kan føre tilsyn med at disse reglene følges. Badeanlegg må sende inn melding til oss ved nyetablering eller endring i virksomheten. Dette gjelder for alle bassengbad, badeanlegg, boblebad og badstuer som er tilgjengelige for allmennheten. Skjema for melding finner du på skjemasiden.


Tilbake til oversikt

Ridefysioterapi

Ridefysioterapi som det søkes bidrag til fra HELFO etter folketrygdloven § 5-22, skal ha vedlagt uttalelse fra kommunen jf. rundskriv til § 5-22, bidrag til spesielle formål. Det må sendes inn skriftlig søknad fra virksomheten til oss om å få denne uttalelsen. icpdfInformasjon til virksomheter som skal drive med ridefysioterapi.pdf


Hygienesertifikat for skip - Ship sanitation certificate

Alle fartøy i utenriksfart skal ha gyldig hygienesertifikat (SSCEC/SSCC). Hygienesertifikater omfatter hele den hygieniske standarden på skipet som kan ha betydning for smitteoverføring, som matvarer, drikkevann, badebassenger og avfallshåndtering. Et slikt ​sertifikat er gyldig i 6 måneder.

Helsetjenesten i Rana kommune foretar inspeksjon​ på skip i Mo i Rana og utsteder hygienesertifikat på stedet. Dersom skipet ikke tilfredsstiller de hygieniske kravene, krever vi at nødvendige tiltak gjennomføres.

English:
Request inspection for renewal of certificate in Mo i Rana by e-mailing us prior to arrival at postmottak@rana.kommune.no providing the following information: 

1. Ship's name
2. IMO number
3. Type of cargo
4. Flag
5. ETA/ETD and quay ship will be moored at
6. Master name and contact info
7. Invoice address
8. Scan/copy of previous SSC


Røyking/Tobakksforurensning i/ved virksomheter

Miljørettet helsevern i kommunen fører tilsyn med at "røykeloven" overholdes i virksomheter. Dette tilsynet kan skje i samarbeid med Arbeidstilsynet. "Røykeloven" er den delen av tobakkskadeloven som sier at det er røyke- og dampeforbud i lokaler og transportmidler der allmennheten har adgang. Røykeforbudet gjelder også i skoler, barnehager, serveringslokaler og ved inngangspartiene til offentlige virksomheter og helseinstitusjoner. Les mer om røyke-/dampeforbudet på Helsedirektoratets temaside om røykeloven.

Tilbake til oversikt


Kjøletårn og luftscrubbere

Virksomheter med kjøletårn og luftscrubber kan spre legionella via aerosol og har meldeplikt til miljørettet helsevern i kommunen før oppstart, ved endringer og når det er grunn til å tro at innretningene har avvik/feil som kan medføre spredning av legionellasmitte. Meldeskjema for første gangs oppstart, utvidelser eller endringer finner du på skjemasiden. Miljørettet helsevern i kommunen fører tilsyn med disse virksomhetene og virksomhetene er i tillegg pliktige til å legge frem en vurdering av akkreditert inspeksjonsorgan ved oppstartsmelding og deretter hvert femte år. Reglene for kjøletårn og luftscrubbere finnes i forskrift om miljørettet helsevern kap 3a.

Tilbake til oversikt

Andre virksomheter som kan spre legionella via aerosol

Disse virksomhetene kan spre legionella via aerosol og må også følge reglene i forskrift om miljørettet helsevern kap 3a: Faste og mobile vaskeanlegg, dusjanlegg, VVS-anlegg i sameier og borettslag, klimaanlegg med luftfukting, innendørs befuktningsanlegg og innendørs fontener. Det samme gjelder andre virksomheter  og eiendommer med innretninger som direkte eller indirekte kan spre legionella via aerosol til omgivelsene, utendørs eller innendørs.

Tilbake til oversikt

Ved funn av legionella i innretninger eller ved utbrudd av legionellasykdom

For kjøletårn, luftskrubbere, befuktningsanlegg og innendørs fontener, skal det minst hver måned utføres mikrobiologisk prøvetaking, med mindre det kan dokumenteres at vekst og spredning av legionella ikke vil kunne forekomme. Andre virksomheter skal fastsette eventuell prøvetakingsfrekvens basert på en risikovurdering. Om prøvene gir utslag på legionella må dere vurdere alvorlighetsgrad og om dette er varslingspliktig til kommuneoverlegen/miljørettet helsevern i kommunen. For hjelp til å foreta disse vurderingene, se kapittel 3.3.2. i icpdfVannrapport 123: Forebygging av legionellasmitte (FHI).

Ved mistanke om forekomst av legionellose skal det tas mikrobiologiske prøver av alle innretninger som direkte eller indirekte kan ha forårsaket smitten. Slike prøver skal tas forut for rengjøring og desinfeksjon. 

Tilbake til oversikt


Opprettet: 09.01.2019 13:28