Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på
AAANormalvisningKontrastvisning Nettstedkart
Norske sider
Engelske sider
 Lytt til tekst        
Undermeny

Miljø og helse i boliger

Nygård, Tilde Endret:10.01.2019 10:46

Oversikt


Radon

Utleieboliger og inneklima

Asylmottak

Legionella


Radon

Ønsker du å måle radon i din egen bolig eller i en bolig du leier ut? Vi tar imot bestilling av sporfilmer som du legger ut i huset ditt over en periode på ca. 2 mnd i vinterhalvåret. Instruksjoner medfølger sporfilmene. Sporfilmene sender du så inn til analyse i ferdigaddressert konvolutt (du må betale utenlandsporto til Frankrike). For å bestille, send en e-​post til postmottak@rana.kommune.no med informasjon om hvor mange sporfilmer du trenger, din adresse o​g kontaktinformasjon. Sporfilmene koster kr 225,- per stk., og da er analysen også med i prisen. 

Ønsker du å vite mer om hva radon er og hvordan situasjonen er i Rana kommune kan du gå til temasiden for radon.

Tilbake til oversikt

Utleieboliger og inneklima

De som leier ut boliger, også hybler, må kunne dokumentere at radonnivået i utleieboligen er innenfor grenseverdien i strålevernforskriften. Som leietaker kan du kreve å få se denne dokumentasjonen. Vi som jobber med miljørettet helsevern i kommunen kan føre tilsyn med og påse at utleier følger denne plikten. 

Kommunen kan også føre tilsyn med andre miljøforhold i utleieboliger som kan forårsake helsemessig ulempe for leietaker, herunder for eksempel inneklima. Dette forutsetter at forholdene ikke skyldes måten leietaker innretter seg i boligen på, og at leietaker ikke klarer å oppnå enighet med huseier på egenhånd. Leieboerforeningen har flere gode veiledninger til deg som leietaker, herunder hvilke rettigheter du har etter husleieloven og hva du skal gjøre dersom det er fukt og mugg i boligen du leier.

Tilbake til oversikt

Asylmottak

Asylmottak som planlegger å starte opp, eller gjøre vesentlige endringer, må melde fra til oss som jobber med miljørettet helsevern i kommunen. Når vi mottar melding vil vi ta kontakt for å avtale tilsyn. Tilsynet vil se på om asylmottaket er helsemessig forsvarlig. Meldeskjema finner du på skjemasiden.

Meldingen skal komme fra asylmottaket. Utleiere av boliger til asylmottak, og beboere i asylmottak, har ikke meldeplikt. Meldeplikten gjelder både private og offentlige asylmottak.


Meldeplikten gjelder for boenheter for beboere ved asylmottak. Dette gjelder både sentraliserte boliger, for eksempel et stort bygg der det bor mange, og desentraliserte boliger, som enkeltstående leiligheter. Meldeplikten gjelder ikke for bygg som ikke inneholder boenheter, for eksempel administrasjonsbygg.

Tilbake til oversikt

Legionella

Legionella er en bakterie som kan forårsake alvorlig sykdom hos mennesker. Faren for å bli smittet er liten. Bakterien overføres ved luftsmitte, det vil si at den trekkes ned i lungene gjennom å puste inn aerosoler som inneholder bakterien. Dusjen hjemme er sannsynligvis den mest vanlige smittekilden for legionærsykdom i Norge. Vi anbefaler at du følger Folkehelseinstituttets råd for forebygging av legionella hjemme.

Tilbake til oversikt

Opprettet: 09.01.2019 13:26