Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på
AAANormalvisningKontrastvisning Nettstedkart
Norske sider
Engelske sider
 Lytt til tekst        
Undermeny

Inneklima og hygiene

Nygård, Tilde Endret:09.03.2018 12:30

Inneklima

De fleste av oss tilbringer mye tid inne. Det er derfor viktig at luften i boligene våre er frisk og fri for forurensninger. De viktigste faktorene for inneklimaet i norske bygg er røyking, fukt- og råteskader og radon.

Helsetjenesten foretar ikke målinger av radon eller inneklima i private boliger og utleieboliger. Miljørettet helsevern gir råd og veiledning vedrørende inneklima. Det føres tilsyn med inneklima i ulike typer virksomheter, som barnehager og skoler, offentlige bygg, frisørsalonger med videre.​

Kvaliteten av uteluften betyr en god del for inneklima, likevel er det i de fleste tilfell​er forurensninger som kommer til inne som først og fremst bestemmer kvaliteten på inneluften. Viktige faktorer er blant annet kjemikalier, støv, innendørs aktiviteter, temperatur, fuktighet, renhold og ventilasjon.

Dårlig inneklima er et problem som kan ramme alle mennesker. Men alle behøver ikke bli syke i et hus med innemiljøproblemer, og symptomene vil variere. Helseeffektene er veldig ofte diffuse og vanlige, og kan ha andre årsaker enn inneklima.

 

Hygiene - offentlige lokaler

Virksomheter og eiendommer skal planlegges, bygges, tilrettelegges, drives og avvikles på en helsemessig tilfredsstillende måte, slik at de ikke medfører fare for helseskade eller helsemessig ulempe. En rekke offentlig tilgjengelige lokaler/områder er meldepliktige i hht. forskrift om miljørettet helsevern. Miljørettet helsevern kan føre tilsyn med disse virksomhetene.

Virksomheter som er meldepliktige til kommunen ved nyetableringer/endringer er blant annet:

 • Forsamlingslokaler
 • Campingplasser og andre lignende virksomheter hvor allmennheten har adgang
 • Lokaler for undervisning og andre forsamlingslokaler hvor allmennheten har adgang
 • Virksomheter som har kjøletårn eller lignende innretninger
 • Asylmottak
 • Hospitser

Melding skal inneholde kortfattet oversikt over positive og negative miljøforhold ved virksomheten som direkte eller indirekte kan ha innvirkning på helsen og i nødvendig utstrekning omfatte: 

 • aktuelle miljøfaktorer og årsakene til deres opptreden
 • vurdering av miljøfaktorenes helseeffekter, herunder risiko for helseeffekter
 • vurdering av mulige forebyggende og avbøtende tiltak

Her kan hentes meldeskjema.

Aktuelt lovverk:

 

Hygiene - frisør, hudpleie, piercing, tatovering, solarier m.m.

All tatoverings- og hulltakingsvirksomhet  har godkjenningsplikt. Hulltaking omfatter blant annet piercing. Andre frisør- og hudpleievirksomheter har meldeplikt.

Slike lokaler omfattes av forskrift om hygienekrav for frisør-, hudpleie-, tatoverings- og hulltakingsvirksomhet. Under kategorien hudpleie hører også solarier/solstudio. Før lokalene tas i bruk, stilles følgende krav:

 • Det skal sendes melding til kommunen før lokalene tas i bruk, og ved eierskifte eller vesentlige endringer (frisør- og hudpleievirksomhet).
 • Det skal sendes søknad om godkjenning til kommunen før lokalene tas i bruk, og ved eierskifte  eller vesentlige endringer (tatoverings- og hulltakingsvirksomhet).

Klikk her for skjema for melding/godkjenning

Miljørettet helsevern i kommunen fører tilsyn i virksomhetene i samråd med kommuneoverlegen.

Aktuelt lovverk:

Opprettet: 14.05.2013 10:54