Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på
Helse, sosial og omsorg

Dyrehold i tettbygde strøk

Dyrehold i tettbygd strøk kan ofte føre til nabokonflikter ved at det oppstår hygieniske ulemper i form av lukt, avfall, støy etc. For noen kan dette bli til stor sjenanse og kan oppleves som en forringelse av bomiljøet.

Lovverk

Forskrift om miljørettet helsevern ​stiller helse- og miljøkrav til lokaler, virksomheter og eiendommer ved at disse skal drives på en helsemessig tilfredsstillende måte, slik at de ikke medfører fare for helseskade eller helsemessig ulempe. Med helsemessig ulempe menes forhold som etter en helsefaglig vurdering kan påvirke helsen negativt og som ikke er helt uvesentlig. Det vil være driften av dyreholdet som er avgjørende for om miljørettet helsevern skal gripe inn og regulere et dyrehold. Forskrift om skadedyrbekjempelse​ kan også komme til anvendelse i slike saker dersom dyreholdet tiltrekker seg skadedyr.

Drift av dyrepensjonat krever spesiell tillatelse fra Mattilsynet etter forskrift om dyrepensjonater og lignende.

Hanehold

Hanehold i tettbygd strøk kan være spesielt problematisk, fordi det ligger i hanens natur å gale, og dette kan forstyrre nattesøvnen for naboer. Haner lager vanligvis ikke ly​d om natten hvis de har det mørkt. Haneeiere må se til at hanen(e) ikke galer slik at det forstyrrer naboers nattesøvn.

Eierløse eller forvillede katter

Mattilsynet har forvaltningsansvaret for dyrevelferden. Se Mattilsynet sine sider om eierløse/forvillede katter​. Vær oppmerksom på at dersom du begynner å mate en villkatt, og dette får et visst omfang, påtar du deg omsorgsansvaret etter dyrevelferdsloven.

Krav til dyreholdet

Det er viktig at antall dyr ikke overstiger det som er forsvarlig og det som eier kan mestre på en rimelig måte. Alle dyreeiere er ansvarlig for at dyreholdet ikke medfører sjenerende lukt, støy eller avfall for omgivelsene.

Alt avfall som matrester, ekskrementer, strø, kattesand og lignende skal håndteres slik at hygieniske ulemper ikke oppstår. Dyrenes oppholdssted, bur, hus eller lignende må til enhver tid holdes rene. Fôr skal oppbevares slik at det ikke er tilgjengelig for skadedyr. Skadedyr som rotter og mus skal ikke forekomme. Vi påpeker at det er eiers ansvar å undersøke om og sørge for at tiltaket er i tråd med reguleringsplaner og andre myndigheters lovverk.