Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på
AAANormalvisningKontrastvisning Nettstedkart
Norske sider
Engelske sider
 Lytt til tekst        
Undermeny
Helse, sosial og omsorg

Asylmottak - tilsyn og meldeplikt

​​​​​​Asylmottak og hospits har vanligvis en nøktern standard, men det er likevel påkrevd at virksomheten har en kvalitet som sikrer helsemessig forsvarlige forhold for beboerne.

Virksomheter som driver mottakssentre og hospits skal  melde fra til kommunen før oppstart og ved vesentlige utvidelser eller endringer. De ansvarlige for virksomheten melder til helsetjenesten i kommunen på et eget skjema, se und​er "Linker og ressurser".

Dersom meldingen avdekker forhold som gjør at forskriftens krav om helsemessig forsvarlig drift ikke etterleves, kan kommunen kreve retting før oppstart og utvidelse eller endring av virksomheten

Bomiljøet omfatter fysiske sider i og ved områder der folk bor. Fravær av støy, lokal luftforurensning, stråling, smittestoffer, ulykker samt tilgang på rent vann er viktige forutsetninger for god helse og trivsel. I tillegg krever forskrift om miljørettet helsevern at helsemyndighetene har sin oppmerksomhet rettet mot sosiale miljøfaktorer. 

Asylmottakene har plikt til å ha internkontrollsystemer og til å føre internkontroll for å sikre at krav fastsatt i ​forskrift om miljørettet helsevern overholdes.​

Utover inspeksjon og saksbehandling før oppstart av asylmottaket/hospitset, utfører helsetjenesten ​​periodisk tilsyn.