På tur i Rana

På tur i Rana er en målrettet satsing på oppgradering og etablering av bostednære tur- og turstiløyper i Rana kommune.

Målsettingen er å få en friskere og mer aktiv befolkning med sterkere tilhørighet og bedre kunnskap knyttet til egne nærområder og at Rana blir et enda mer attraktivt bosted, studiested og reiselivsmål.

På tur i Rana skal gi de som bor i byen eller i tettstedene, godt merkede og tilrettelagte turløyper og/eller turstier mindre enn 500 meter fra der de bor.