Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Restriksjoner i nedslagsfelt for drikkevann

Pettersen, Rolf Andreas Endret:19.03.2021 08:18

Bestemmelser og retningslinjer for kommuneplan

Her er bestemmelser og retningslinjer til kommuneplan for Rana, kapittel 7.1 omhandler sikringssoner: https://www.rana.kommune.no/organisasjon/planer_budsjett_regnskap/Documents/1_BESTEMMELSER%20OG%20RETNINGSLINJER_28.06.16.pdf

Restriksjonene under skal sikre av vi beskytter drikkevannet godt.

Restriksjoner i nedslagsfelt for drikkevann​

Nedslagsfeltene rundt drikkevannskildene våre er delt i sone (0-3) med restriksjoner som avtar i styrke med økende avstand fra drikkevannsuttaket. For en enkelt sone gjelder alle restriksjoner spesifisert for den aktuelle sonen, og alle restriksjoner for neste nivå. Så for sone 0 gjelder også alle begrensinger som ligger i sone 1-3, mens for sone 3 gjelder bare begresningene i sone 3. Tilsvarende restriksjoner gjelder rundt grunnvannsbrønner.

Ikke tillatte aktiviteter/installasjoner knyttet til avløpsanlegg og utslippstillatelser

Sone 1 / H110 - 1 - Nedbørsfelt inntakskilde

 • Ny bebyggelse
 • Utvidelse av eksisterende bebyggelse i henhold til reguleringsplan
 • Innlagt vann i hytter. Kun etter spesiell tillatelse.
 • Det tillates ikke å etablere nye avløpsanlegg. Eksisterende avløpsanlegg med utslippstillatelse kan utbedres, og da skal svartvann ledes til tett tank.
 • Gråvann kan spres i terrenget ved utslagning eller infiltrasjonsgrøft med mer enn 20 meter til vassdrag.
 • Kjemikalietoalett
Sone 2 / H110 - 2 - Vann og bekker med direkte overføring til inntakskilde
 • Nye bolig- og hyttefelt
 • Det tillates ikke etablert flere avløpsanlegg. Alle avløpsanlegg skal tilfredsstille gjeldende offentlige krav.
Sone 1 / H120 - 1 - Sårbare innstrømmingsområder rundt grunnvannsbrønner
 • Etablering og/eller utvidelse av bebyggelse og anlegg
 • Det tillatelse ikke etablert nye avløpsanlegg. Eksisterende avløpsanlegg kan utbedres og skal da ledes til ett tank.
 • Gråvann kan spres i terrenget ved utslagning eller infiltrasjonsgrøft med mer enn 30 meter til brønn.

Fullstendige liste over restriksjoner i forbindelse med drikkevann:
Opprettet: 17.03.2021 08:40