Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på
AAANormalvisningKontrastvisning Nettstedkart
Norske sider
Engelske sider
 Lytt til tekst        
Undermeny

Private avløpsanlegg

Jørgensen, Kari Endret:23.06.2021 12:48

Hvem må ha utslippstillatelse?

Har du en eiendom som ikke er tilknyttet avløp, men har innlagt vann? Da må du enten koble deg til offentlige avløpsledninger eller sørge for en godkjent renseløsning for utslippet. Her kan du lese mer om hva du skal gjøre, når du skal gjøre det - og hvorfor det kan lønne seg å samarbeide med naboen.

Tilsyn med private avløpsanlegg

Tilsyn med mindre avløpsanlegg er viktig arbeid for å oppnå god vannkvalitet i kommunen, det vil si at vannet egner seg for bading, fisking, drikkevann m.m. Gjennom arbeidet med EUs vanndirektiv har fokuset på opprydding i avløp i spredt bebyggelse i hele Europa økt.

Generelt er det mange gamle anlegg som ikke renser godt nok og som forurenser vannet. Målet er at alle boliger og fritidsboliger på sikt skal ha en avløpssituasjon i tråd med gjeldende forskrifter og rensekrav.

icpdfTemaplan for spredt avløp 2021 - 2033.pdf

icpdfStraumen - strengere rensekrav - informasjon.pdf


Slamtømming skal kun gjøres av HAF og den de har kontrakt med

Alle private avløpsanlegg omfattes av kommunal slamtømmeordning. HAF organiserer slamtømmingen for kommunen, gjerne i regi av en underleverandør. Nå er det Perpetuum som gjennomfører slamtømmingen for HAF, og ingen andre har lov til å samle inn slam fra husholdninger eller fritidsboliger.

Eiere av bygninger med private avløpsanlegg har plikt til å knytte bygningen til en kommunal avløpsledningder det er mulig

VA-tilknytning illustrasjon.pngI tiden fremover kommer eiere av bygninger med private avløpsanlegg til å få beskjed om å knytte bygningen til en kommunal avløpsledning hvis en slik ledning fins i nærheten.

Bygninger med innlagt vann skal ifølge loven knyttes til en kommunal avløpsledning. Dette gjelder i tilfeller der den kommunale avløpsledningen enten

  • går over eiendommen,
  • i veg som støter til eiendommen, 
  • eller over nærliggende areal. 

Kommunen skal i slike saker tolke nærliggende areal vidt. Den fysiske avstanden i seg selv er ikke avgjørende. Løsninger som pumpekum, sjøledning eller trykkavløp kan gjøre det teknisk og økonomisk mulig med tilknytning der selvfall ikke er mulig på grunn av naturgitte forhold eller høye kostnader. 

Hvis det er langt til en kommunal avløpsledning, men tilknytning via en privat avløpsledning er mulig, vil dette kunne være en tungtveiende grunn for å kreve tilknytning.


Opprettet: 31.10.2018 08:14