Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på
AAANormalvisningKontrastvisning Nettstedkart
Norske sider
Engelske sider
 Lytt til tekst        
Undermeny
Bolig og eiendom

Vann og avløp på hytta

Mange ønsker å ha vann og avløp på hytta. Flere hyttebutikker og leverandører gir uklar informasjon om hva som er søknadspliktig for hytter. Ifølge forurensningslovgivningen krever alle avløpsutslipp i utgangspunktet tillatelse. 

Ta kontakt før du kjøper avløpsanlegg eller "vannsystem uten innlagt vann". 


Må jeg ha utslippstillatelse​?

Enkelt sagt: Ja, hvis du har rør eller ledning ut av bygningen.

Du må søke om tillatelse til å slippe ut avløpsvann hvis du skal ha innlagt vann. Se hva som regnes som innlagt vann lengre ned. 

Vær oppmerksom på at det er egne restriksjoner for avløpsanlegg i nedslagsfelt til drikkevann.
I Straumen er det strengere rensekrav enn normalt ved utslipp til sjø.

icpdfStraumen - strengere rensekrav - informasjon.pdf


Når trenger jeg ikke utslippstillatelse?

 • Gråvann (fra vask og dusj) alene i små mengder.
  Forutsetningen er at du ikke har innlagt vann. Se hva som regnes som innlagt vann lengre ned.
 • Biologisk toalett og andre toalettløsninger uten noen form for bruk av vann.
  Dette gjelder også vannfri biodo der restutslipp/overskuddsvæske av urin fra biodoen infiltreres i grunnen.
 • Forbrenningstoalett.
 • Urinal uten skylling, urin infiltreres i grunnen.
 • Utedo krever normalt ikke tillatelse.
  Det kan likevel skje at utedoens plassering og/eller bruk i kombinasjon med eksisterende bebyggelse, brønner, naturtyper eller andre brukerinteresser, gjør at utedoen må endres eller fjernes.
Utslipp uten krav til søknad kan likevel bli i strid med forurensningsloven hvis det skjer i et omfang som kan føre til nevneverdig skade eller ulempe for helse og miljø, for eksempel ved at det er flere brukere av samme toalettløsning med utslipp til en sårbar resipient, nær drikkevannskilder eller badevann. I slike situasjoner kan du om nødvendig bli pålagt å rydde opp i forholdene.


Toalettløsninger som krever utslippstillatelse

 • Alle toalettløsninger med vannklosett, inkludert vakuumtoalett er søknadspliktig. 
 • Dette gjelder også der toaletter forsynes med vann fra mindre vanntank. 
 • Det gjelder uansett om det er innlagt vann eller ikke. 
 • Det gjelder også hvis avløpet ledes til tett tank eller der restoverskudd av urin føres til terreng.

Hva regnes som innlagt vann og krever utslippstillatelse?
 • Vann fra vannverk, brønn, borehull, vanntank, bekk eller liknende som ledes via rør/ledning, hageslange, takrenne eller liknende inn i bygningen. Dette gjelder også sommervann.
 • Innvendig vanntank(er) eller lignende som totalt er større enn 25 liter, selv om vannet bæres inn.

Hva regnes IKKE som innlagt vann?
 • Vann som bæres inn og forbrukes fra bøtter eller én vanntank på maksimalt 25 liter.
 • Utvendig vannpost, for eksempel sommervann fra en bekk.

Skjematisk oversikt løsninger for vann og avløp på hytta

Skjematisk oversikt VA på hytta v3.png