Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på
AAANormalvisningKontrastvisning Nettstedkart
Norske sider
Engelske sider
 Lytt til tekst        
Undermeny

Ord og begrep

Pettersen, Rolf Andreas Endret:14.04.2020 15:53


​Ord og begrep

​Forklaring

Innlagt vann
Hva regnes som innlagt vann?
  • Vann fra vannverk, brønn, borehull, vanntank, bekk eller liknende som ledes via rør/ledning, hageslange, takrenne eller liknende inn i bygningen. 
  • Innvendig vanntank(er) eller lignende som totalt er større enn 25 liter.
  • Vann ledet til innvendig vanntank via rør/ledning, hageslange, takrenne eller liknende, selv om vanntank(er) totalt er mindre enn 25 liter.
  • Sommervann regnes også som innlagt vann hvis det har tilknytning til ett av punktene over.
Hva regnes IKKE som innlagt vann?
  • Vann som bæres inn og forbrukes fra bøtter, eller helles i vanntank på makismalt 25 liter.
  • Sommervann kan ledes frem til vannpost utenfor bygningen, men ikke inn. 
Utslipp
Avløpsvann ført ut av bygning til tett tank, slamavskiller, infiltrasjon i grunnen, annen renseløsning eller direkte til resipient (se forklaring nedenfor).
Sanitært avløpsvann
​Samlet avløp fra vanntoalett, kjøkken, bad, vaskerom eller liknende.
Svartvann
Avløpsvann fra vanntoalett, eller andre kilder hvor urin og/eller fekalier (avføring) normalt transporteres helt eller delvis med vann.
Gråvann
Avløpsvann fra dusj, bad, vask, oppvask og liknende.
​Biologisk avløpsfritt toalett
Bruker ikke vann, bryter ned avfallet uten behov for tilknytning til avløpssystemer og sluttproduktet kan brukes som kompost. Væske skal fordampes, ikke slippes ut i terrenget.
Resipient
Vannforekomst som mottar forurensning fra avløpsanlegg. Resipient for infiltrasjonsanlegg er grunnvann. Resipient for alle andre anlegg er overflatevann (bekk, elv, innsjø, sjø).

Opprettet: 31.10.2018 11:23