Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på
AAANormalvisningKontrastvisning Nettstedkart
Norske sider
Engelske sider
 Lytt til tekst        
Undermeny

Gravemelding

Jørgensen, Kari Endret:08.04.2019 12:35
 Nytt gebyr regulativ for 2019 ligger til høyre i margen.
 
HER finner du en oversikt over innvilgede gravesøknader i Rana kommune.
 
 

Før graving kan igangsettes, uansett grunneierstatus, må det gjøres en henvendelse via Gravemelding.no.  eller telefon 915 09 146. Henvendelsen er ikke en gravetillatelse, men vil gi en oversikt over ledninger, kabler og rør i planlagt grave området.

For graving i det kommunale vegnettet med tilhørende side- og grøntarealer må det alltid sendes søknad/tiltak via Gravemelding.no. Gravetillatelse skal være gitt før tiltak i kommunal grunn igangsettes.

Ved all utvendig arbeid på private stikkledninger for vann, avløp eller overvann/drenering som er tilknyttet kommunalt nett må det foreligge godkjent sanitærmelding før gravetillatelse blir gitt. Sanitærmelding registreres også via Gravemelding.no 

Utførende entreprenør og byggherre plikter å sette seg inn i de lokale retningslinjene for graving i Rana kommune.

For ledningseiere, følges Forskrift om saksbehandling og ansvar ved legging og flytting av ledninger over, under og langs offentlig veg.

 

 Behandlingstid

Ved mindre søknader om gravearbeider og trafikkomlegginger må en behandlingstid på inntil 5 virkedager påberegnes. Ved større og mer omfattende gravearbeid og trafikkomlegginger påberegnes normalt 10 virkedager.

 

Geomatikk AS koordinerer også de nødvendige påvisninger for Helgelandskraft, Telenor og Canal Digital
For påvisning av fjernvarmerør, kommunal fiber og VA-ledninger, kontaktes Rana kommune, Servicetorget

Øvrige ledninger/kabler som ikke er tilknyttet samordnet gravemeldingstjeneste må innhentes på forhånd for:

 • Private VA-ledninger
 • Private kabelanlegg
 • Fornminner, kulturminner, verneområder
 • Gatelys
 • Høgspentkabler som MIP kan ha utenfor inngjerdet område
 • Oppvarmet gateareal

 

Rana kommune har inngått avtale med Geomatikk AS om en felles gravemeldingstjeneste for følgende berørte instanser for mottak og behandling av gravemeldinger/gravetillatelser:

 • Energi (Helgelandskraft)
 • Tele (Telenor)
 • TV- kabelanlegg (Canal Digital)
 • Kommunale VA-ledninger
 • Kommunale fiberkabler
 • Fjernvarme (Mo Fjernvarme)

 Retningslinjer og anvisninger som gis av de nevnte instanser må følges.

 

 


 

 

Opprettet: 24.09.2013 13:24