Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på
AAANormalvisningKontrastvisning Nettstedkart
Norske sider
Engelske sider
 Lytt til tekst        
Undermeny

Gravemelding

  Endret:18.08.2020 10:45

HER finner du en oversikt over innvilgede gravesøknader i Rana kommune.

 

Før graving kan igangsettes, uansett grunneierstatus, må det gjøres en henvendelse via Geomatikk  eller telefon 915 09 146. Henvendelsen er ikke en gravetillatelse, men vil gi en oversikt over ledninger, kabler og rør i planlagt grave området.

For graving i det kommunale vegnettet med tilhørende side- og grøntarealer må det alltid foreligge en godkjent søknad. Søknad skal sendes kommunen via www.gravemelding,no. 

Ved all utvendig arbeid på private stikkledninger for vann, avløp eller overvann/drenering som er tilknyttet kommunalt nett må det foreligge godkjent sanitærmelding før gravetillatelse blir gitt. Sanitærmelding registreres også via gravemelding.no

Utførende entreprenør og byggherre plikter å sette seg inn i de lokale retningslinjene for graving i Rana.

Merk endring i forskrift

Rana kommune krever, i samsvar med gjeldende plan- og bygningslov, at entreprenøren innehar kvalifikasjoner og utdanning, tilsvarende byggesaksforskriften, kapittel 9 foretak og tiltaksklasser og kapittel 11 kvalifikasjonskrav.

Gravetillatelse gis etter kvalifikasjoner med sentral godkjenning eller tilsvarende, innenfor fagområdene veg- og grunnarbeider, samt for Landskapsutforming. Dette i tiltaksklassene 1, 2, 3, avhengig av kompleksitetsgrad.

For asfaltarbeider stilles det krav til at utførende innehar kvalifikasjoner med sentral godkjenning eller tilsvarende, innen fagområde veg- og grunnarbeider i tiltaksklasse 2 eller høyere.

Viser til Direktorat for byggkvalitet sin veiledning for veg og grunnarbeider, samt landskapsutforming.

Link til skjema ansvarserklæring 


For ledningseiere, følges Forskrift om saksbehandling og ansvar ved legging og flytting av ledninger over, under og langs offentlig veg.

 

Behandlingstid

Ved mindre søknader om gravearbeider og trafikkomlegginger må en behandlingstid på inntil 5 virkedager påberegnes. Ved større og mer omfattende gravearbeid og trafikkomlegginger påberegnes normalt 10 virkedager.

Gebyr 

Se Gebyr gravemelding i høyre marg. Søknader som er behandlet av Geomatikk og saksbehandler faktureres. For påvisning av ledninger og kabler i grunn, påløper brukerbetaling.  

Kontaktinfo

Saksbehandler gravesøknader     75145334/ 48290846

Kontrollør veg og vann                  75145320/ 47685285 

 

Geomatikk AS koordinerer også de nødvendige påvisninger for Helgelandskraft, Telenor og Canal Digital
For påvisning av fjernvarmerør, kommunal fiber og VA-ledninger, kontaktes Rana kommune, Servicetorget

Øvrige ledninger/kabler som ikke er tilknyttet samordnet gravemeldingstjeneste må innhentes på forhånd for:

  • Private VA-ledninger
  • Private kabelanlegg
  • Fornminner, kulturminner, verneområder
  • Høgspentkabler som MIP kan ha utenfor inngjerdet område
  • Oppvarmet gateareal

 

 


 

 

Opprettet: 24.09.2013 13:24