Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på
AAANormalvisningKontrastvisning Nettstedkart
Norske sider
Engelske sider
 Lytt til tekst        
Undermeny

Abonnementsvilkår

Jørgensen, Kari Endret:26.11.2018 09:06


Stikkledninger (forbindelsesledninger mellom en bygning og den offentlige eller private hovedledning for området) er huseiers eiendom og ansvar. Påkoblingspunktet til hovedledningen (gren på kloakkledning og anboringsklammer på vannledning) er også å regne som privat eiendom.

Fellesledninger
Har flere eiendommer felles stikkledninger eller felles overføringsledninger fram til offentlig hovedledning, er eierne solidarisk ansvarlig for de forpliktelser dette medfører.

rorlegg.jpgMaterialer og utstyr
Materialer og utstyr skal være godkjent av Rana kommune hvis ikke godkjenning faller inn under andre myndigheter ifølge lover og forskrifter.


Anleggs- og vedlikeholdsutgifter
Alle omkostninger i forbindelse med montering og drift av private sanitæranlegg bæres av abonnenten.

folkikum.jpgOppstår det mistanke om lekkasje nær tilknytningen til hovedledning, og kommunen ved graving i gate eller veg finner at evt. lekkasje skyldes feil på stikkledningen til eiendommen, kan kommunen kreve refundert av vedkommende
eier, alle utgifter som feilen eller lekkasjen har medført.


Rana kommune kan kreve anlegg som ikke er i forskriftsmessig stand, omlagt eller reparert. Såfremt pålegg ikke ettterkommes, kan kommunen la arbeidet utføres for eierens regning.
Arbeide som ikke kan utsettes, kan etaten la utføre uten forutgående varsel.

Sløyfing av tilknytninger
Ved riving eller rømming av bygninger, eller ved omlegging av stikkledninger, - skal eks. stikkledning for vann og avløp plugges ved tilknytningspunktet på hovedledningen. Plugging må bekostes av huseier. Rana kommune kan foreta oppgraving og plugging for eierens regning hvis pålegg om plugging ikke blir etterkommet.

 

Opprettet: 24.09.2013 13:30