Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på
AAANormalvisningKontrastvisning Nettstedkart
Norske sider
Engelske sider
 Lytt til tekst        
Undermeny

Hvordan søke

Nilsen, Dag Arnfinn Endret:19.08.2020 14:24

SØKNAD OM TILTAK​

seksjonering.jpg

Her finner du ut om du må søke og hvilken type søknad du eventuelt har.

ByggSøk er den nasjonale løsningen for elektronisk kommunikasjon i plan- og byggesaker. ByggSøk kan brukes av alle og er gratis. Benytter du deg av denne muligheten får du 10 % avslag på saksbehandlingsgebyret.

LINK: icgenByggsøk

Direktoratet for byggkvalitet (Dibk) har nå lagt ut PDF-skjema av alle byggblanketter med lagringsmulighet på sine nettsider. Blankettene kan skrives ut og fylles ut for hånd, eller du kan laste dem ned til egen maskin, fylle dem ut og lagre.

LINK: icgenByggesaksblanketter 

HUSK NABOER

Det trengs samtykke fra nabo (eier/fester) til oppføring av byggverk nærmere nabogrense enn 4 meter fra felles tomtegrense - jf. plan- og bygningslovens § 29-4.

LINK:  icpdfNabosamtykke- rev april 2016 

SØKNAD OM UTSLIPPSTILLATELSE

Søknaden skal benyttes for etablering av nye utslipp og vesentlig økning av eksisterende utslipp av sanitært avløpsvann jf. forskrift om begrensning av forurensning av 01.06.2004 (forurensningsforskriften) kapittel 12. Søknadsskjemaet gjelder for utslipp fra bolighus, hytter, turistbedrifter og lignende virksomhet med utslipp mindre enn 50 pe. Søknadsskjemaet gjelder også for utslipp av sanitært avløpsvann mindre enn 50 pe i tettbebyggelser som er større enn 2000 pe i innlandet og 10 000 pe ved kysten. Skjemaet gjelder ikke for påkobling til offentlig avløpsnett.

LINK: icpdfSøknadsskjema utslippstillatelse 


NYE REGLER FOR BRUKSENDRING FRA 01.01.2016

Fra 1. januar 2016 ble det enklere å gjøre om bod, loft og kjeller i en bolig til oppholdsrom. Dette betyr bedre muligheter for å bygge nye oppholdsrom i eksisterende bygg. Her gir vi deg svar på en rekke spørsmål om regelendringen.

LINK: icpdfNye reglene for bruksendring fra 1 01.01.2106


FERDIGSTILLELSE AV TILTAK 

Før tiltaket kan tas i bruk må det innhentes ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse. Krav om obligatorisk ferdigattest er forsterket i plan- og bygningsloven, og kommunen har etter nytt regelverk bedre tid til å vurdere tiltaket før det gis ferdigattest. Ferdigattest skal utstedes av kommunen innen 3 uker. Krav om obligatorisk ferdigattest vil ha betydning for kommunens oversikt over bebyggelsen i kommunen, som grunnlag for fullstendige kart og fremtidige situasjonsplaner, og forbrukerne får større trygghet for at bygningen er ferdigstilt i henhold til byggetillatelsen og at alt er gjort i tråd med plan- og bygningslovgivningens krav.

Kommunen skal etter søknad utstede ferdigattest for alle søknadspliktige tiltak når vilkårene i plan- og bygningsloven § 21-10 foreligger.

LINK: icpdfSøknad om ferdigattest

Opprettet: 02.11.2015 18:11