Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på
AAANormalvisningKontrastvisning Nettstedkart
Norske sider
Engelske sider
 Lytt til tekst        
Undermeny

Arealplan

Planlegging av areal: Et verktøy for utvikling av Rana kommune.

havmannen.jpgUtvikling av byen vår skjer gjennom overordnede strategier for byutvikling, gjennom areal- og transportplanlegging og gjennom mer avgrensede detaljreguleringsplaner.

En arealplan gir regler for hvordan arealene innenfor et område kan brukes eller hva slags bebyggelse som kan tillates. Den består av et plankart, planbeskrivelse og planbestemmelser.

Hvis du skal bygge noe på en eiendom, eventuelt dele en eiendom, vil altså arealplanen(e) gi deg svar på hva som kan tillates og ikke.

Plan- og bygningsloven skal sikre en bærekraftig utvikling for hele landet og at hver og en av oss kan bære med i beslutninger som angår oss og våre omgivelser.

 

Det finnes ulike typer arealplaner; kommune(del)plan, reguleringsplaner og bebyggelsesplaner

 

 

 

Karthttps://www.rana.kommune.no/bolig_og_eiendom/plan_og_byggesak/arealplan/Sider/Kart-arealplaner.aspx, https://www.rana.kommune.no/bolig_og_eiendom/plan_og_byggesak/arealplan/Sider/Kart-arealplaner.aspxSelfYes02.05.2019 07:01:20
Kommunedelplanhttps://www.rana.kommune.no/bolig_og_eiendom/plan_og_byggesak/arealplan/Sider/Kommune(del)plan.aspx, https://www.rana.kommune.no/bolig_og_eiendom/plan_og_byggesak/arealplan/Sider/Kommune(del)plan.aspxSelfYes05.07.2019 12:14:09
Medvirkninghttps://www.rana.kommune.no/bolig_og_eiendom/plan_og_byggesak/arealplan/Sider/Medvirkning.aspx, https://www.rana.kommune.no/bolig_og_eiendom/plan_og_byggesak/arealplan/Sider/Medvirkning.aspxSelfYes29.04.2019 07:41:39
Mindre endringhttps://www.rana.kommune.no/bolig_og_eiendom/plan_og_byggesak/arealplan/Sider/Mindre-endring.aspx, https://www.rana.kommune.no/bolig_og_eiendom/plan_og_byggesak/arealplan/Sider/Mindre-endring.aspxSelfYes29.04.2019 07:41:42
Planprosesshttps://www.rana.kommune.no/bolig_og_eiendom/plan_og_byggesak/arealplan/Sider/Planprosess.aspx, https://www.rana.kommune.no/bolig_og_eiendom/plan_og_byggesak/arealplan/Sider/Planprosess.aspxSelfYes29.04.2019 07:41:45
Saksdokumenterhttps://www.rana.kommune.no/bolig_og_eiendom/plan_og_byggesak/arealplan/Sider/Saksdokumenter.aspx, https://www.rana.kommune.no/bolig_og_eiendom/plan_og_byggesak/arealplan/Sider/Saksdokumenter.aspxSelfYes05.07.2019 12:15:36
Reguleringsplanhttps://www.rana.kommune.no/bolig_og_eiendom/plan_og_byggesak/arealplan/Sider/reguleringsplan.aspx, https://www.rana.kommune.no/bolig_og_eiendom/plan_og_byggesak/arealplan/Sider/reguleringsplan.aspxSelfYes05.07.2019 13:32:50

Ansatte i enhet arealplan under seksjon for kart og arealplan

​Navn
​Tlf.
​e-post
Inger Blikra, seksjonsleder 
​75 14 52 52inger.blikra@rana.kommune.no
Guro Rørlien Hjerpbakk
​75 19 43 11
guro.rorlien.hjerpbakk@rana.kommune.no
Magnhild Heidi Aabø​75 14 52 44
magnhild.heidi.aabo@rana.kommune.no
Monica Devik Rian
75 14 52 19 monica.devik.rian@rana.kommune.no
Trine Johanne Jamtli
75 14 52 54
trine.johanne.jamtli@rana.kommune.no