Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på
AAANormalvisningKontrastvisning Nettstedkart
Norske sider
Engelske sider
 Lytt til tekst        
Undermeny

Varsel om oppstart

Klausen, Kristin Brekke Endret:15.06.2016 10:39

​​​​​​​​​ 

Forslagsstiller skal kunngjøre igangsetting av planarbeidet med annonse i Rana Blad og varsle berørte parter i brev. Brev skal inneholde:

 • Et planomriss på kart med tydelige navn og stedsangivelse
 • En kort beskrivelse av hensikten med planarbeidet
 • En henvisning til en nettside der publikum kan få ytterligere opplysninger om planen
 • Forslagsstillers navn og adresse samt en frist på min tre uker for å sende inn innspill til planarbeidet
 • Dersom planforslag skal presenteres på et informasjonsmøte, skal det varsles om sted og tid for dette møtet.
 • Om kommunen har avgjort om planen fanges opp av forskrift om konsekvensutredning

Disse skal varsles:

 • Registrerte grunneiere, festere og så langt mulig andre rettighetshavere og berørte naboer.
 • Relevante statlige og regionale myndigheter og interesseorganisasjoner dersom de kan ha interesser i planarbeidet.
 • Fylkeskommune og fylkesmann skal alltid varsles.
 • Samtidig med varselet skal det sendes kopi av brev, planomriss og annonse med dato til Rana kommune, plankontoret.
 • Se for øvrig adresseliste (høyremargen)
Opprettet: 27.05.2013 11:24