Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på
AAANormalvisningKontrastvisning Nettstedkart
Norske sider
Engelske sider
 Lytt til tekst        
Undermeny

Utlegging av planforslag til offentlig ettersyn

Klausen, Kristin Brekke Endret:15.06.2016 10:41

​​​​Når innsendt planforslag er komplett og konklusjonen er avklart, skriver plankontorets saksbehandler et saksframlegg for behandling av saken fram til offentlig ettersyn. Miljø-, Plan- og Ressursutvalget (MPR) behandler utleggelse for offentlig ettersyn.


Plankontoret legger saken ut til offentlig ettersyn og sender den på høring. Ettersynet kunngjøres ved brev til berørte parter og annonse i Rana Blad og på kommunens hjemmeside, samt legges ut på servicetorget og biblioteket. Fylkesmann og fylkeskommune skal alltid ha reguleringssaker til høring. Øvrige statlige og regionale myndigheter og interesseorganisasjoner får oversendt saken etter behov. Kommunale enheter får vedtaket til orientering og kan melde tilbake til saksbehandler dersom de oppdager feil eller feilvurderinger.

Lovpålagt frist for merknad er minimum 6 uker. Mer om medvirkning

Opprettet: 27.05.2013 14:36