Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på
AAANormalvisningKontrastvisning Nettstedkart
Norske sider
Engelske sider
 Lytt til tekst        
Undermeny

Sluttbehandling

Klausen, Kristin Brekke Endret:15.06.2016 10:42

Når endelig planmateriale er utarbeidet, forberedes sak for Miljø-, plan og ressursutvalget (MPR) og kommunestyret. Saken skal blant annet vise Plankontorets vurdering og gjøre rede for hvordan innkomne merknader er vurdert og eventuelt innarbeidet i planforslaget.

Dersom det foreligger innsigelse og kommunestyret likevel vedtar planforslaget, må planen sendes til Miljøverndepartementet for endelig avgjørelse, eventuelt etter forutgående mekling hos Fylkesmannen.

Opprettet: 27.05.2013 14:46