Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på
AAANormalvisningKontrastvisning Nettstedkart
Norske sider
Engelske sider
 Lytt til tekst        
Undermeny

Saksdokumenter

Rian, Monica Devik Endret:23.07.2021 12:00

På denne siden finner du supplerende dokumenter, bilder og illustrasjoner som tilhører plansaker og mindre endringer.


Plan 3078: Detaljregulering for Svenskveien 195

Flere vedlegg til plansaken som ikke ble med saksframlegget

icpdfReferat fra oppstartsmøte - plan 3078
icpdfInnspill fra planoppstart - sammenslått.


Plan 8062: Detaljregulering for Beltlia

Flere vedlegg til plansaken, som ikke ble med saksframlegget:


Utsnitt av plankartet med alternativt planforslag (målestokk 1000)

icpdfPlankart_2021_Alternativt_planforslag_1000_adkomst
icpdfPlankart_2021_Alternativt_planforslag_1000_barnehage
icpdfPlankart_2021_Alternativt_planforslag_1000_boligfelt_BFS6
icpdfPlankart_2021_Alternativt_planforslag_1000_midtre_boligfelt
icpdfPlankart_2021_Alternativt_planforslag_1000_sørlige_boligfelt

Vegtegninger:

icpdfD1_B (lengdeprofil)
icpdfD2_A (lengdeprofil)
icpdfD3_B (lengdeprofil)
icpdfD4_A (lengdeprofil)
icpdfF1 (normalprofil)

VAO-dokumenter:

icpdfGH001 (plantegning vann og avløp)
icpdfGH002 (plantegning overvann)
icpdfGH003 (lengdeprofil Kvernbekken)
icpdf417139-RIVass-NOT-001 (Notat - Flom, vannstad og erosjon)

Barnehage, tegninger:

icpdfBarnehage_Skisse_Plan
icpdfBarnehage_Skisse_Snitt


Innspill og referat:

icpdfSamlet innspill - varsel om oppstart 2015 - Beltlia
icpdfSamlet innspill til høring av planprogram - 2016 - Beltlia
icpdfSamlet innspill til nytt varsel om utvidelse av planområde 2018
icpdfPlan 8062 - Referat oppstartsmøte - 2014
icpdfPlan 8062 - Referat oppstartsmøte - 2015Plan 2187: Detaljreguleringsplan for Thomas von Westens gate 10


Supplerende vedlegg til plansaken:

icpdf2187 Innspill til oppstart av privat reguleringsplan -Thomas Von Westens gt. 10.pdf
icpdf2187 Referat oppstartsmøte Thomas Von Westens gate 10 04-10-2021.pdf
icpdf2187 ROS-vurdering 21-09-2020.pdfOpprettet: 24.04.2019 10:30