Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på
AAANormalvisningKontrastvisning Nettstedkart
Norske sider
Engelske sider
 Lytt til tekst        
Undermeny

Mindre endring

Klausen, Kristin Brekke Endret:17.12.2018 12:38

Når ønsket tiltak ikke er i tråd med reguleringsplan kan det vurderes en endring av plan eller om det kan dispenseres fra reguleringsplan. Ved endring av reguleringsplan må det vurderes om endringen er "vesentlig" eller "mindre vesentlig".

Er endringen mindre vesentlig (f.eks mindre justering av ei tomtegrense), er det plansjefen som fatter et vedtak etter at berørte er gitt anledning til å uttale seg. Er endringen vesentlig (f.eks endring av friareal til byggeformål eller endring fra næringsformål til boligformål), må den behandles som en ny reguleringsplan.

Ved en søknad om mindre endring må det sendes et brev om hva som ønskes endret, hvorfor og med en kartskisse som viser ønsket endring.

Før det kan treffes vedtak skal saken være forelagt berørte myndigheter, og eierne og festerne av eiendommer som direkte berøres av vedtaket skal gis anledning til å uttale seg.

Dispensasjon av plan
Når det foreligger særlige grunner kan det dispenseres fra reguleringsplan. En dispensasjon knyttes til en bestemt eiendom og kan f.eks være dispensasjon fra regulert byggelinje eller dispensasjon fra tillatt tomteutnyttelse. Som for en "mindre vesentlig reguleringsendring" skal berørte gis anledning til å uttales seg før det dispenseres fra reguleringsplan.

Opprettet: 15.05.2013 10:28