Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på
AAANormalvisningKontrastvisning Nettstedkart
Norske sider
Engelske sider
 Lytt til tekst        
Undermeny

Medvirkning

Klausen, Kristin Brekke Endret:24.04.2019 12:22

Det skal være brede medvirkningsmuligheter i planarbeidet, og både offentlige aktører, organisasjoner og innbyggere skal gis anledning til å delta.


Relevante regionale og statlige myndigheter, grunneiere og andre berørte varsles direkte om planarbeidet på bestemte stadier. Planarbeidet skal også kunngjøres i Rana Blad og på hjemmesiden, slik at alle interesserte skal ha mulighet til å komme med merknader og delta i planleggingen.

Om merknaden:
Merknaden til planen skal inneholde informasjon om hvilken sak merknaden gjelder (bruk gjerne sakstittel i kunngjøringsteksten) og informasjon om den som sender inn merknaden.


Innholdet bør være konkret og kortfattet. Merknaden er et offentlig dokument som vil bli benyttet i saksbehandlingen og havne i kommunens arkiver.

Merknaden kan sendes inn med ordinær post eller e-post til:
Rana kommune

Boks 173

8601 Mo i Rana
postmottak@rana.kommune.no

 

Stadier i planprosessen og medvirkningsmulighet
Under finnes en oversikt over kunngjøringstidspunkt på ulike stadier i planprosessen og hvilke muligheter man har til å komme med merknader​

StadierMulighet for medvirkning
Oppstart av planarbeid
 • Alle interesserte kan komme med merknad.
 • Hovedfokus for eventuell merknad er informasjon og innsending av synspunkter og fakta.
 • Høringsfrist er minimum 6 uker.
 • Mer om oppstart av planarbeidet.
 • Forslagsstiller sørger for kunngjøring på internett
Høring og offentlig ettersyn av planprogram
 • For noen planer utarbeides det planprogram (dvs program for hva planen skal omfatte og hvordan behandles).
 • Alle interesserte kan komme med merknad.
 • Høringsfrist for planprogram er minimum 6 uker.
 • Forslagsstiller sørger for kunngjøring på internett
Informasjonsmøter
 • I noen saker holdes egne informasjonsmøter. Slike informasjonsmøter gir interesserte anledning til å komme med spørsmål og synspunkter på innholdet i planforslaget.
Høring og offentlig ettersyn av planen
 • Alle interesserte kan komme med merknad.
 • Hovedfokus for eventuell merknad er informasjon og vurdering av planforslag.
 • Høringsfrist er minimum 6 uker.
 • Mer om utleggelse til offentlig ettersyn.
 • Link til planer til offentlig ettersyn
Vedtatt plan
 • Parter i plansaken har klageadgang
 • Klagefrist er 3 uker fra varsel om vedtak er mottatt
 • Grunneiere kan ha rett på innløsning eller erstatning, jfr PBL § 15-2 og 15-3
 • Krav om innløsning eller erstatning må fremsettes senest tre år etter
 • kunngjøring av vedtatt plan.
Mindre endring
 • Berørte myndigheter, og eierne og festerne av eiendommer som direkte berøres av vedtaket skal gis anledning til å uttale seg

 

Opprettet: 15.05.2013 10:42