Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på
AAANormalvisningKontrastvisning Nettstedkart
Norske sider
Engelske sider
 Lytt til tekst        
Undermeny

Kommune(del)plan

Klausen, Kristin Brekke Endret:24.04.2019 10:38

​​​​Kommuneplanens arealdel

Kommuneplanens arealdel er en oversiktlig arealplan for hele kommunen. Den er en vesentlig del av kommunens langsiktige plangrunnlag og skal vise sammenhengen mellom samfunnsutviklingen, behov for vern og utbygging og framtidig arealbruk.

Kommunedelplaner

Kommunedelplaner er en oversiktlig arealplan for et avgrenset geografisk område av kommunen, eller for et avgrenset tema for eksempel friluftsliv eller transportpolitikk. Kommunedelplanene utdyper og supplerer kommuneplanens arealdel.

En kommunedelplan for et område (areal) har formelt samme innhold, behandlingsform og rettsvirkning som resten av kommuneplanens arealdel for kommunen. Der tilsvarende tema ikke er behandlet i kommunedelplanene gjelder kommuneplanens bestemmelser.

Både Kommuneplanen Rana kommune og Kommunedelplan for Mo og omegn er under revidering. Resterende kommunedelplaner vil bli innarbeidet i disse planene når de er ferdig revidert og vedtatt.

Kart og bestemmelser

I høyremargen er en link til oversikt over gjeldende kommune(del)planer.

Opprettet: 14.05.2013 14:56