Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på
AAANormalvisningKontrastvisning Nettstedkart
Norske sider
Engelske sider
 Lytt til tekst        
Undermeny

Kart og oppmåling (GEO data)

Nilsen, Dag Arnfinn Endret:23.01.2019 15:44

 

 

Arealoverføringhttps://www.rana.kommune.no/bolig_og_eiendom/kart_og_oppmaaling/Sider/Arealoverføring.aspx, https://www.rana.kommune.no/bolig_og_eiendom/kart_og_oppmaaling/Sider/Arealoverføring.aspxSelfYes03.10.2018 10:22:13
Deling av eiendomhttps://www.rana.kommune.no/bolig_og_eiendom/kart_og_oppmaaling/Sider/Deling-av-eiendom.aspx, https://www.rana.kommune.no/bolig_og_eiendom/kart_og_oppmaaling/Sider/Deling-av-eiendom.aspxSelfYes03.10.2018 10:22:33
Grensejusteringhttps://www.rana.kommune.no/bolig_og_eiendom/kart_og_oppmaaling/Sider/Grensejustering.aspx, https://www.rana.kommune.no/bolig_og_eiendom/kart_og_oppmaaling/Sider/Grensejustering.aspxSelfYes03.10.2018 10:22:58
Grensepåvisninghttps://www.rana.kommune.no/bolig_og_eiendom/kart_og_oppmaaling/Sider/Grensepåvising.aspx, https://www.rana.kommune.no/bolig_og_eiendom/kart_og_oppmaaling/Sider/Grensepåvising.aspxSelfYes03.10.2018 10:23:25
Konsesjon og konsesjonsfrihethttps://www.rana.kommune.no/bolig_og_eiendom/kart_og_oppmaaling/Sider/Konsesjon-og-konsesjonsfrihet.aspx, https://www.rana.kommune.no/bolig_og_eiendom/kart_og_oppmaaling/Sider/Konsesjon-og-konsesjonsfrihet.aspxSelfYes03.10.2018 10:25:02
Opplysninger fra Matrikkelenhttps://www.rana.kommune.no/bolig_og_eiendom/kart_og_oppmaaling/Sider/Utlevering-av-opplysninger-fra-Matrikkelen.aspx, https://www.rana.kommune.no/bolig_og_eiendom/kart_og_oppmaaling/Sider/Utlevering-av-opplysninger-fra-Matrikkelen.aspxSelfYes03.10.2018 10:29:20
Adresseringhttps://www.rana.kommune.no/bolig_og_eiendom/kart_og_oppmaaling/Sider/Adressering.aspx, https://www.rana.kommune.no/bolig_og_eiendom/kart_og_oppmaaling/Sider/Adressering.aspxSelfYes03.10.2018 10:26:20
Navnesakerhttps://www.rana.kommune.no/bolig_og_eiendom/kart_og_oppmaaling/Sider/Navnesaker.aspx, https://www.rana.kommune.no/bolig_og_eiendom/kart_og_oppmaaling/Sider/Navnesaker.aspxSelfYes03.10.2018 10:26:44

Kartutsnitt.gif 

​KART- OG EIENDOMSTORGET

KART- OG EIENDOMSBUTIKKEN

Her kan du bestille digitale kartdata, plan- og eiendomsinformasjon (f.eks.. bygningstegninger, matrikkelbrev, målebrev o.l.). For å lese mere om produktene kan du klikke på det enkelte produkts varenummer. Informasjon: icpdfOm tjenesten Infoland.

Link til butikken finner du her: icgenKART- OG EIENDOMSBUTIKKEN

Vi gjør oppmerksom på at det kun er lov til å bestille informasjon om egen eiendom. Kommunen tar forbehold om å annullere en ordre som ikke tilfredsstiller disse kravene.

Opplysninger kan også bestilles manuelt ved vårt Servicetorg. Betaling skjer da over disk evt. ved tilsendt regning. 

Div. linker:

- icpdfKjøp av digitale kartdata

​KART

Her kan du få utsnitt fra kommunens kartverk. Flere karttyper er tilgjengelig i kartløsningen herav grunnkart (bygg, veg, eiendomsgrenser ol.), ortofoto, plandata og diverse temadata.

LINK: POLARSIRKELPORTALEN.NO

Polarsirkelportalen: icpdfEnkel veiledning

​SITUASJONSKART

I forbindelse med søknader iht. matrikkelloven, plan og bygningsloven eller seksjoneringsloven er det krav om oppdaterte situasjonskart. Sammen med situasjonskartet blir det utlevert naboliste, kopi av reguleringsplan og bestemmelser. Naboliste er ikke krav iht. seksjoneringsloven og vil ikke utleveres i forbindelse med seksjonering. Bestilling av situasjonskartet er gebyrbelagt. Pris fremgår av gebyrregulativet under, - jfr. regulativets kap. 6.

Bestilling av situasjonskartet er gebyrbelagt. Pris fremgår av gebyrregulativet - jfr. regulativets kap. 6.

Situasjonskart kan bestilles via linken under eller kontakt vårt servicetorg.

LINK: icgenForenklet situasjonskart med naboliste

For bestilling bør både adresse og matrikkelenhet (gnr/bnr/fnr) fylles ut. Vet du ikke matrikkelnummeret kan dette sjekkes ut via www.polarsirkelportalen.no.

Dersom tomta ikke er fradelt kan reguleringsplan og tomt-nummer føres opp i merknadsfeltet.

Kartutsnitt kan også vedlegges.

Det kan også bestilles bare naboliste, det vil være i situasjoner der kart allerede er mottatt og man ønsker ei oppdatert naboliste. Kan også bestilles i forbindelse med utsendelse av varsel i reguleringsplanarbeid.

Matrikkelopplysninger (naboliste) utleveres i forbindelse med oppgaver etter matrikkelloven og plan- og bygningsloven, og skal kun benyttes til dette formålet.

​OPPMÅLINGSTEKNISK PROSJEKTERING


LINK TIL: icdocxBestilling av oppmalingsteknisk prosjektering og innmåling  

 

 Gebyrregulativ:

 Tjenestebeskrivelser:

Opprettet: 10.04.2013 13:10