Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på
AAANormalvisningKontrastvisning Nettstedkart
Norske sider
Engelske sider
 Lytt til tekst        
Undermeny

2017-373 Navnesak- Reinforsheitunnelen og Langvassåga bru

Murbræck, Paul Egil Endret:12.06.2018 08:36
hovedlogo_farger_v

​Kunngjøring navnevedtak
Kartverket gjorde 28.5.2018 vedtak om skrivemåten til tolv stedsnavn i Rana kommune: Reinforsen, Reinforsbekken, Reinforsdalen, Vestre Reinforsen, Reinforsheitunnelen, Langvatnet, Langvassheia (Hei, gård og bruk), Langvassåga, Langvassågbrua og Røssvollbrua.

Klagemulighet

Etter § 10 i lov om stadnamn kan vedtak om skrivemåten påklages av dem som etter § 5 første ledd bokstav a til c har rett til å ta opp saker om skrivemåten av stedsnavn. Klagefristen er tre uker fra meldinga om vedtaket er kommet fram til mottaker. Dersom denne meldinga skjer ved offentlig kunngjøring, starter klagefristen fra den dagen vedtaket blir kunngjort første gang. De som har klagerett, har rett til å se saksdokumentene, som er arkivert hos vedtaksorganet. Det er anledning til å søke om utsatt iverksetting av vedtaket til klagefristen er ute eller klagen er avgjort.

En eventuell klage skal stiles til Klagenemnda for stedsnavnsaker og sendes til Statens kartverk med kopi til kommunen. Klagen skal grunngis, og grunngivingen må behandle alle navn eller navneledd klagen gjelder. Når man tar opp en klagesak, gjelder de samme saksbehandlingsreglene som for navnesaker ellers. Dersom vedtaket blir opprettholdt, sender Kartverket saken videre til ei særskilt klagenemnd oppnevnt av Kulturdepartementet.

 icpdfMelding om vedtak fra Statens Kartverk- Reinforsen, Langvatnet og andre navn i Rana kommune.pdf

icpdfKart over ny tunnel og bru - Røssvoll.PDF

icpdfNavnesaksskjema sak 14-2016 1833 Rana kommune.PDF

Opprettet: 02.02.2018 09:09