Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Fresing av skorstein

Kvitnes, Bjørn Endret:15.11.2013 11:31 Emneord (los) Feiing, Brann- og eksplosjonsvern

Fresing av skorstein er mekanisk fjerning av såkalt beksot / blanksot. Slik sot kan ikke uten videre fjernes med vanlig feiing. Som alternativ til fresing, kan sotet løsnes med kjemiske sotfjerningsmidler, før det så kan feies bort.

Fresing av skorstein faktureres i tillegg til feie- og tilsynsavgift.

Klargjøring
Ved fresing kan det bli noe overtrykk i skorstein. Det er derfor viktig at spjeld og luker er forsvarlig stengt. Vi anbefaler at ildsteder og røykrør tildekkes om man er usikker på om de er tette. Det må være noen til stede under fresingen som se etter ildsteder og skorstein, og varsle i tilfelle det siver inn sot.

Ved fresing behøver vi tilgang til strømuttak.

Alternativ til fresing
Kjemisk sot fjerning kan være ett alternativ til fresing. Det er viktig at skorsteinen da feies etter at produktet har fått virke 2-3 uker. Dersom skorsteinen ikke feies kan problemet med beksot blir verre enn før bruk av produktet. Ekstra feiing etter bruk av kjemisk sotfjerningsmiddel faktureres IKKE.

Beksot og fyring
Beksot / blanksot i skorsteinen kan føre til kraftig pipebrann. Beksot er ett resultat av ufullstendig forbrenning og har sammenheng med feil fyring eller dårlig ved kvalitet. Se vår side om fyring og fyringstips.

Dersom det er mye beksot i skorstein vil feietjenesten kreve at det blir gjort tiltak. Alternativt kan det bli gitt fyringsforbud.

Opprettet: 15.05.2013 11:51