Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Advarer mot livsfarlig oppvarming

Kvitnes, Bjørn Endret:15.04.2015 12:19

Bruk av forbrenningsovner uten avtrekk, for eksempel såkalte katalyttovner til oppvarming på soverom kan være livsfarlig.

Dårlig forbrenning kan føre til CO gass, som gir kvelningsfare selv i svært små konsentrasjoner.​

​Det var etter en hendelse i mars i fjor der to stykker omkom, at Norsk brannvernforening gikk ut i tidsskriftet "Brann & Sikkerhet" og advarte mot bruk av katalyttovner til oppvarming av oppholdsrom og soverom spesielt.

Alt brendsel, også propangass, bruker oksygen når det brenner. Katalyttovner henter forbrenningsluften direkte fra oppstillingsrommet og slipper avgassen ut i det samme rommet. Dersom rommet ikke er tilstrekkelig ventilert blir oksygeninnholdet i luften etter hvert lavere og forbrenningen blir dårligere. Når forbrenningen blir dårlig dannes det kullos (CO).

Kullos er giftig og fører til kvelning selv i svært små konsentrasjoner, så lite som 0,4%. Kullos er fargeløst og luktfritt, og man har ingen mulighet til å oppdage gassen uten måleutstyr.

Et ildsted med avtrekk (skorstein), trekker forbrenningsgassene ut av rommet. Når røyken går ut av skorsteinen fører dette samtidig til at ny frisk luft trekkes inn i rommet. Dette skjer ikke med en katalyttovn. Denne bruker av oksygenet i rommet, men bidrar ikke til å skaffe ny, frisk luft til rommet. Samtidig slippes avgassene direkte ut i rommet.

Så lenge forbrenningen er god nok, består avgassene fra en propanfyrt ovn kun av vanndamp og CO2. Men dersom det blir for lite oksygen i rommet utvikles altså Kullos.

Katalyttovner og andre forbrenningsovner uten avtrekk må kun brukes over kortere tid i godt ventilerte rom. Og under oppsyn.

Opprettet: 13.05.2014 09:18