Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på
AAANormalvisningKontrastvisning Nettstedkart
Norske sider
Engelske sider
 Lytt til tekst        
Undermeny

Tilleggsareal

Nilsen, Dag Arnfinn Endret:17.12.2018 09:14

Salg av mindre tilleggsareal må betraktes som en ren kommunal servicevirksomhet.

Slike søknader er ofte i realiteten en søknad om omdisponering fra vegformål, friområde, lekeplass eller lignende formål. Søknader om kjøp av tilleggsareal som betinger endring av formål, vil derfor være et reguleringsspørsmål og bør derfor først og fremst behandles som det. Potensielle søkere på slike areal bør derfor først henvende seg til kommunens plankontor med spørsmål om arealets reguleringsstatus.

Reguleringsstatus for området der du bor kan du finne på kommunens kartsystem www.polarsirkelportalen.no.

Dersom ønsket formål med kjøpet er i samsvar med reguleringsformålet for arealet, kan interesserte rette en skriftlig henvendelse til Eiendoms- og oppmålingskontoret med forespørsel om å få kjøpe et nærmere bestemt areal.

Salg av mindre tilleggs parseller som er avklart reguleringsmessig avgjøres administrativt.

Søknader om omregulering fra friareal til tomt
:
Det skal svært gode grunner til for at det skal være aktuelt å vurdere omregulering av friareal til privat areal/tomt. Er arealet allerede er tatt i bruk og privatisert skal dette ikke være et argument som øker sjansen for en reguleringsendring. Det samme gjelder eventuelle terrenginngrep eller utfyllinger.

LENKE:

icpdfSøknader om omregulering av friareal til tomt. Plankontorets generelle vurderinger. Notat juni 2015.

 Kartlink:

Opprettet: 02.01.2014 13:43