Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på
AAANormalvisningKontrastvisning Nettstedkart
Norske sider
Engelske sider
 Lytt til tekst        
Undermeny

Stien boligfelt

Nilsen, Dag Arnfinn Endret:08.11.2018 10:40

Stien boligfelt ligger ca. 13 km fra Mo sentrum når man kjører sørover langs E6. Feltet er sørvest-vendt med utsikt over Ranfjorden. Det er et mål å etter hvert få lagt ut et kart over området på denne nettsiden. Inntil videre viser vi til oversikten til høyre som viser en oppdatert liste over de ledige tomtene. Nærmere opplysninger fås hos Eiendoms- og oppmålingskontoret.

Planbeskrivelse

Gjeldende reguleringsplan for boligfeltet ble vedtatt i 1986. Området er utbygd i 2 etapper hvorav siste etappe ble klargjort i 1998.

Alle tomter er såkalt "skrå-tomter" i den forstand at det i utgangspunktet nødvendiggjør bygging med sokkeletasje. Over sokkeletasjen tillates det 1 etasje med gesimshøyde ikke over 6,0 m og mønehøyder ikke over 8,5 m. Grunnflata av all bebyggelse på tomtene skal tilsammen ikke overstige 25% av tomtearealet. Forholdene er nærmere spesifisert i reguleringsbestemmelsenes § 1a, b og c.

Grunnforhold

Det er ikke foretatt noen geotekniske undersøkelser i forbindelse med klargjøringen av boligfeltet da området ikke synes geoteknisk problematisk. Det er gjennomgående mye fjell i området og det kan derfor påregnes av ved utgraving av de enkelte tomtene vil man treffe på fjellgrunn. Eventuell vurdering av fundamenteringsforhold på de enkelte tomtene forutsettes å være tiltakshaverens ansvarsområde i forbindelse med klargjøringen av sin tomt.

Reguleringsplan og -bestemmelser

icpdfPlan Stien

icpdfBestemmelser Stien

Oversikt over ledige tomter og pris

ichtmLedige tomter i Stien boligfelt

Opprettet: 13.05.2013 15:30