Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Tomtepriser boligfelt

Nilsen, Dag-Arnfinn Endret:15.11.2013 15:20

I forbindelse med kommunestyrets behandling av budsjett 2013 ble det vedtatt en økning av de kommunale tomteprisene med 3,33 % i hht. prisstigning i kommunal sektor. Prisene som fremkommer nedenfor gjelder derfor i perioden 01.01.13 - 31.12.13

Kjøpesummen for ei tomt består av flere delsummer som tilsammen blir den pris som kjøper må betale. Grunnprisen er ment å skal dekke kommunens utgifter ved forutgående grunnerverv herav også kostnadene for erverv av de arealer i utbyggingsområdet som ikke kan omsettes videre slik som veiareal, friareal etc. I tillegg betaler en tomtekjøper en nærmere spesifisert andel til inndekking av kommunens nødvendige utbyggingskostnader ved å gjøre tomtene byggeklare.

Dette gjelde kostnader til utbygging av bl.a. gater samt fremføring av vann og avløp. For boligtomter er denne kostnad 2-delt med én variabel pris pr. m2 og én fast pris pr. tomt. Prinsippet er at én halvpart av de totale utbyggingskostnadene i et tomtefelt fordeles på antall tomter mens den andre halvpart fordeles pr. m2 salgbart areal.

Oppbyggingen av tomteprisen i de forskjellige kommunale områdene fremkommer i tabellene nedenfor. I tillegg kommer gebyrer og omkostninger i forbindelse med opprettelse av matrikkelenhet samt tinglysing av skjøte og dokumentavgift til Staten.
 


 


 

 

Opprettet: 13.05.2013 12:53