Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på
AAANormalvisningKontrastvisning Nettstedkart
Norske sider
Engelske sider
 Lytt til tekst        
Undermeny

Heimestengmyra boligfelt

Nilsen, Dag Arnfinn Endret:08.11.2018 10:41

Båsmoen.jpgHeimestengmyra boligfelt på Båsmoen ligger ca. 8 km nordvest for Mo sentrum.

Gjeldende reguleringsplan for boligfeltet ble vedtatt i 1996 og 50 tomter i området ble gjort byggeklar i 1997.

Plasseringen av boligene inne på tomtene er styrt av byggelinjer mot vei, - og på enkelte tomter også med byggelinje mot friareal. Forøvrig gjelder plan- og bygningslovens bestemmelser om bygningenes plassering.

Tomtene tillates bebygd med inntil 2 etasjer. I skrått terreng tillates 1 etasje + sokkel. Grunnflata av bebyggelsen inkludert frittliggende garasjer o.l. skal ikke overstige 25% av regulert tomtestørrelse. Dette fremgår av reguleringsbestemmelsene for området som også har bestemmelser om maksimal tillatt møne- og gesimshøyde.

Grunnforhold

Kummeneje AS (rådgivende ingeniør i geoteknikk og ingeniørgeologi) gjennomførte grunnundersøkelser og foretok geoteknisk vurdering av området på forhånd før kommunen bygde ut feltet. Resultatet foreligger i firmaets rapport datert 25.09.95 samt i brev fra samme firma datert 31.10.95 og 14.05.96. Dette materialet foreligger til gjennomsyn ved teknisk avdeling på rådhuset. Det gjøres imidlertid oppmerksom på at den geotekniske undersøkelse og vurdering ikke omfatter fundamenteringsforhold for bygg på de enkelte tomtene. Dette forutsettes å være tiltakshavers ansvarsområde i forbindelse med klargjøringen av sin tomt.

Geotekniker har foreslo diverse tiltak som kommunen har fulgt opp i forbindelse med klargjøringen av området. Det må også forhindres at forholdene blir ugunstige i fremtiden bl.a. ved at husbyggere ikke foretar ukontrollert utfylling av sine tomter. Det er derfor tatt inn i reguleringsbestemmelsenes §7 at det tillates ikke oppfylling av tomter og friareal ut over det som fremgår av den godkjente reguleringsplan. Dette må hver enkelt tomtekjøper være oppmerksom på.

Reguleringsplan og -bestemmelser

icpdfPlan Heimestengmyra

icpdfBestemmelser Heimestengmyra

Oversikt over ledige tomter og pris

ichtmLedige tomter Heimestenget

Opprettet: 13.05.2013 15:32