Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på
AAANormalvisningKontrastvisning Nettstedkart
Norske sider
Engelske sider
 Lytt til tekst        
Undermeny

Generelle retningslinjer ved tildeling

Nilsen, Dag Arnfinn Endret:15.11.2013 15:20
Formannskapet vedtok den 13.02.96 retningslinjer ved utlysing av kommunale eneboligtomter til selvbyggere samt prinsipp for vurdering av søkere til disse:
 

1. Utlysing

a) Når et kommunalt boligfelt nærmer seg byggeklart utlyses tomtene ledig for salg.

b) Det skal søkes på fastsatt skjema hvor det innhentes opplysninger om tomtesøker som spesifisert i pkt. 2b. Teknisk avdeling utarbeider søknadsskjemaer for hvert enkelt felt og fastsetter søknadsfrist.

c) Søknaden vil gjelde for hele boligfeltet da det i utgangspunktet ikke gis anledning til å søke på enkelttomter.

d) Der hvor det fremgår av søknadene at flere fra én og samme husstand har søkt, vil dette bli behandlet som én søknad. I tvilstilfeller vil søker(e) bli kontaktet for avklaring.

e) 3 medlemmer i Styret for miljø og tekniske saker bistår teknisk etat med å gi innstilling i tomtefordelingssaken.

f) Resultatet av tildelingssaker skal forelegges styret som referatsak til orientering.

2. Vurdering av søkere

Utgangspunktet for tomtetildelingen vil være loddtrekning. Dette gjelder både hvem som skal få tilbud om tomt samt hvilken tomt tilbudet gjelder.

Det kan imidlertid foretas nødvendige avveininger på forhånd. Dette gjelder spesielt tilfeller hvor det er flere søkere enn det er antall utlyste tomter, men kan også gjøres gjeldende hvis man ønsker at den første loddtrekningen skal gjøres blant et utvalg prioriterte søkere. Følgende vurderinger kan da gjøres:

a) Private selvbyggere
Private selvbyggere bør ha fortrinnsrett til tomt. Byggmestere, husfirma etc. vil komme i betraktning sist sammen med øvrige søknader etter at nødvendig avveininger er gjort.

b) Nåværende boforhold
Nåværende boforhold kan vektlegges. Spesielt søkere som allerede har egen selveierbolig i Rana kommune bør komme i betraktning sist. For de som ikke har selveierbolig likestilles alle former for privat leieforhold (f.eks. sokkelleilighet), andelseiere i borettslag, offentlige boligstiftelser etc.

c) Spesielle forhold
Det kan tas særlig hensyn til søkere, eller familiemedlemmer av denne, - som på grunn av forhold som sykdom eller invaliditet må skifte bosted. Dette gjelder også nevnte søkere som allerede har egen selveierbolig fra før men som må bygge nytt for å få en mere funksjonsmessig bolig.

d) Loddtrekning
Loddtrekning foretas blant de evt. utvalgte prioriterte søkerne. Når disse er tildelt tomt foretas trekking blant de resterende søkerne på de tomter som er igjen. Er det flere søkere igjen etter at tomtene er tildelt, settes disse på venteliste etter en trukket tildelingsrekkefølge.

3. Resttomter

a) Er det flere tomter ledig etter at samtlige søkere har fått et tilbud, tildeles disse fortløpende etter hvert som interesserte melder seg.

Opprettet: 14.05.2013 16:12