Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på
AAANormalvisningKontrastvisning Nettstedkart
Norske sider
Engelske sider
 Lytt til tekst        
Undermeny

Fremtidig nye boligfelt

Nilsen, Dag-Arnfinn Endret:10.05.2017 12:22

brennaas.JPG 

For Rana kommune sitt vedkommende er Brennåsen vurdert å være kommunens sitt neste større satsingsområde. Området er i kommunedelplan for Mo og omegn avsatt til boligformål. Reguleringsplan er under behandling og forvenes vedtatt i løpet av 1. halvår 2016. 

Området mangler imidlertid godt nok overordnet vegnett inkludert gang-/sykkelvei samt VA. Utbygging betinger at dette er etablert med forankring i godkjente arealplaner for området hvor endelig hovedvegnett og formålsgrenser er fastsatt. Etappevis utbygging synes mest aktuelt.

Opprettet: 02.01.2014 14:04