Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Kurs og øvelser

Kvitnes, Bjørn Endret:03.11.2015 13:34 Emneord (los) Brann- og eksplosjonsvern
Kurs- og serviceavdelingen kan tilby de fleste typer kurs innen brannvern. Kurs og øvelser tilrettelegges til den enkelte virksomhets behov, og det vil derfor være vanskelig å gi en detaljert opplisting.
 
Brann- og redningstjenesten i Rana er et brannkorps med høg kompetanse. Dette er kompetanse vi utnytter når vi tilbyr kurs- og øvelser. I tillegg samarbeider vi blant annet med ambulansepersonell i Rana og Politiet.
 
Det følgende viser en oversikt over hva vi kan tilby:
 

Diverse kurs i brannvern

Dette er kurs som kan rettes mot ulike virksomheter og organisasjoner. I mange tilfeller stilles det krav om kompetanse innen brannvern, og opplæring i brannvern er et ansvar som ligger til virksomhetens ledelse. Dette ansvaret kan ivaretas ved å la virksomhetens medarbeidere delta på kurs i brannvern. Pr. i dag er omsorgstjenesten i Rana Kommune en stor kunde på dette området.

Kursene tilpasses til virksomhetens behov, og kan inneholde ting som for eksempel:
  • Brannteori
  • Ulike brannårsaker
  • Rømning ved brann
  • Bygningstekniske forutsetninger
  • Branninstrukser
  • Hva man kan forvente av brannvesenet - og hva brannvesenet forventer
  • Brannslukking
  • m.m.

Deltidskurs

Kurset er rettet mot brannkonstabler som jobber i deltidsstillinger og som innkallingsmannskaper. Kurset skal sørge for at brannvesenet er bemannet med personell som har tilstrekkelig kompetanse til å løse oppgavene de blir pålagt.

Norges brannskole har det faglige og administrative ansvaret for opplæringen. Les mer om opplæring av deltidspersonell i brannvesenet på Norges Brannskoles nettsider.

Beredskapsutdanning trinn 1 (BER 1)

Kurset er et ledd i lederutdanningen for brannpersonell og gir kompetanse som utrykningsleder i deltidskorps. Kurset kvalifiserer også til:

  • Opptak til forebyggende kurs
  • Opptak til kurs for operatør på nødalarmsentral

Norges brannskole har det faglige og administrative ansvaret for opplæringen. Les mer om opplæring av deltidspersonell i brannvesenet på Norges Brannskoles nettsider.

Brannvernlederkurs

For alle særskilte brannobjekt skal det være en brannvernleder som skal ivareta brannvernet. Brannvernleder skal se til at virksomheten oppfyller tekniske og organisatoriske krav i brannforskriftene. Brannvernleder må derfor ha tilstrekkelige kvalifikasjoner, og det bør kunne dokumenteres at det er gjennomført grunnleggende opplæring. Vårt brannvernlederkurs gir en grunnleggende innføring i hva som må være på plass for å tilfredsstille kravene.

Førstehjelpskurs

Brann- og redningstjenesten tilbyr kurs i alminnelig førstehjelp og kurs i bruk av hjertestarter.

Brannøvelser

Vi tilbyr ulike typer brannøvelser mot alle typer bedrifter og andre kommuner. Med det nye øvingsanlegget kan vi nå blant annet gjennomføre varme røykdykk i hus. Instruktører vil være mannskaper fra eget korps.

Kontaktperson for kurs og øvelser er avdelingsleder Cato Johannessen.

Ta kontakt for pris og avtale på Tlf: 75 14 58 10, eller på e-post: cato.johannessen@rana.kommune.no

Opprettet: 21.05.2013 12:58