Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på
AAANormalvisningKontrastvisning Nettstedkart
Norske sider
Engelske sider
 Lytt til tekst        
Undermeny

Tilsyn med fyringsanlegg

Kvitnes, Bjørn Endret:01.02.2018 09:28
Tilsyn med fyringsanlegg er en kontroll av om fyringsanlegg er intakt, virkerTilsyn som forutsatt og er tilfredsstillende sikret mot brann eller annen skade. I tillegg vil det bli utført kontroll av røykvarslere, slokkemidler og annet brannvern i det omfang som måtte passe.
 

Henvendelser om tilsyn ​

E-post​:bjorn.kvitnes@rana.kommune.noTlf​:​75 14 58 05
Sentralbord​:75 14 50 00​
OBS: Henvendelser som gjelder nærmere timeavtale for varslet tilsyn, må rettes direkte til feieren. Se folder med varsel om tilsyn for telefon nr. til feieren.​ ​          ​ ​
 
"Det er du som eier som skal finne og reparere feilene, ikke feieren ved sin stikkprøvekontroll"
Et tilsyn er ikke en kontroll som tar for seg alle tenkelige forhold ved fyringsanlegget og brannsikkerheten. Tilsynet er en lovpålagt hjelp til huseiers egen internkontroll. Et tilsyn er dermed ikke å betrakte som en godkjenningsordning. 
 
Dersom du ønsker en mer omfattende kontroll av brannvern og fyringsanlegg hos deg, for eksempel i forbindelse med kjøp og salg av bolig, tilbyr feietjenesten også slik befaring.
 
Fyringsanlegg
Med fyringsanlegg mener vi varmeproduserende enhet (for eksempel ovn eller fyrkjel) sammen med røykkanal (røykrør og skorsteiner) og eventuelt matesystem for brensel.

Intakt og virke som forutsatt
At fyringsanlegg er intakt betyr at det er uten skader og utført i henhold til gjeldende regelverk. At det virker som forutsatt betyr at det skjer en god forbrenning, at energien utnyttes effektivt og at røyken ledes ut av huset på en tilfredsstillende måte.
 
Hvor ofte gjennomføres tilsyn?
Tilsyn med fyringsanlegg er behovsprøvd hyppighet for tilsyn bestemmes på grunnlag av feietjenestens risikovurdering. I risikovurderingen legges til grunn for eksempel: Fyringsanleggets tilstand ved siste tilsyn, type bygg, type bebyggelse i området, registrerte endringer på fyringsanlegg osv.

Hvorfor gjennomføres tilsyn?
Undersøkelser viser at de fleste branner som oppstår i forbindelse med fyringsanlegg skyldes feil bruk eller skader og feilmonteringer. Derfor ønsker man å bruke en del av feietjenestens ressurser til tilsyn med fyringsanlegg.
 
I tillegg til kontroll av fyringsanlegget skal tilsynet omfatte informasjons- og motivasjonstiltak. Tilsynet er en god anledning til å snakke med feieren om fyring og brannvern i boligen.

Varsel og avtale om tilsyn.
På samme måte som for feiing legges det ut varsel om tilsyn minimum to dager i forveien. Tilsyn varsles til en bestemt dato og normalt mellom kl 08.30 og kl 13.00. Ved tilsyn må huseier / bruker eller stedfortreder for denne være til stede. Dersom det er behov for et mer presist tidspunkt kan dette avtales direkte med feieren (telefon nr. er oppgitt på varslingslappen). Det vil også være mulig å få endret dato for tilsyn dersom tidspunktet ikke passer. Avtale om annen dato for tilsyn kan også gjøres med feiermesteren.

Registreringer
Det føres journal og fortegnelse over fyringsanlegg i kommunen. Ved tilsyn vil data om fyringsanlegg bli registrert og ført i journal. Det samme gjelder data om røykvarslere og slokkemidler.
Opprettet: 13.05.2013 14:07