Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på
AAANormalvisningKontrastvisning Nettstedkart
Norske sider
Engelske sider
 Lytt til tekst        
Undermeny

Fyringsanlegg

Kvitnes, Bjørn Endret:01.02.2018 09:40

Denne siden omhandle informasjon, råd og veiledning omFyringsanlegg fyringsanlegg. Siden og tilhørende artikler vil også omtale relevant regelverk.

​Kontakt oss for råd og veiledning om fyring og fyringsanlegg ​ ​

E-post​:bjorn.kvitnes@rana.kommune.noTlf​:​75 14 58 05
Sentralbord​:75 14 50 00​
​Feieren har god greie på fyring og fyringsanlegg. Ta gjerne opp spørsmål om fyring og fyringsanlegg med feieren når han er på besøk for feiing eller tilsyn. ​ ​ ​

 

Ordforklaringer:

Fyringsanlegg - Skorstein, fyringsenhet (ildsted, peis, fyrkjel o.l.) og eventuelt matesystem for brensel.
Skorstein -  Pipe
Brannmur - Mur eller godkjent plate til beskyttelse av vegg mot strålevarme fra ildsted.

Ildsted - Ovn, peisovn, peis o.l.
Fyrkjel - Sentralfyr
Matesystem - Oljeledning, oljeløfter, pelletsmatesystem o.l. Dersom brensel mates automatisk til fyringsenheten gjennom et matesystem, vil også brendselsopplaget (tank, silo o.l.) regnes som del av fyringsanlegget.

Grunnregel:

Fyringsanlegg skal være intakt, virke som forutsatt og ikke forårsake fare for brann eller annen skade.

Med "intakt" menes at fyringsanlegget skal være utført etter de regler som gjaldt da det ble oppført. Anlegget må være oppgradert til dagens sikkerhetsnivå dersom løsninger i ettertid har vist seg å innebære mulig brannfare. 

Med "virke som forutsatt" menes at fyringsanlegget skal være utført slik at det sikrer en tilfredsstillende forbrenning og energiutnytting av brenselet og fører røykgassene ut til det fri uten å trenge inn i egen eller andres bruksenhet.

Generelle regler:

Ildsteder
Regler for oppstilling av nye ildsteder finnes førest og fremst i monteringsveiledningen. Dersom produktet ikke har en monteringsveiledning, for eksempel gamle ildsteder uten slik dokumentasjon, kommer de såkalte ildstedsreglene til anvendelse. I menyen til høyre finner du en egen artikkel som tar for seg de generelle ildstedsreglene.

Skorsteiner
Regler for oppføring av nye skorsteiner finnes først og fremst i monteringsveiledningen. For eldre skorsteiner av tegl eller betong, og for enkelte eldre elementskorsteiner finnes det generelle bestemmelser for oppstilling og utførelse. I menyen til høyre finner du en egen artikkel som tar for seg generelle regler for skorsteiner.

Detaljerte veiledninger
I tillegg til de forskrifter og veiledninger om utførelse av fyringsanleggsom du finner i menyen til høyre, finnes det en god del veiledninger og publikasjoner. Vi nevner følgende:
  • Byggforsk SINTEFs Byggedetaljblad 552.135 Ildsteder og skorsteiner
  • Byggforsk SINTEFs Byggedetaljblad 753.410 Skader på skorsteiner, årsaker og utbedringsmetoder
  • Norsk Brannvern forenings Håndbok i skorsteiner og ildsteder.

Feiermesternes landsforening har lagt ut en rekke linker til aktuelt regelverk, blant annet utdrag fra eldre byggeforskrifter.

I menyen til høyre finner du flere artikler som mer detaljert tar for seg ulike emner under temaet fyringsanlegg.

Opprettet: 13.05.2013 15:11