Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på
AAANormalvisningKontrastvisning Nettstedkart
Norske sider
Engelske sider
 Lytt til tekst        
Undermeny

Tiltak og utbedringsmetoder

Kvitnes, Bjørn Endret:29.12.2017 13:26

Denne artikkelen viser eksempler på tiltak for utbedring av skader, feil og mangler på fyringsanlegg.

Feietjenesten kan ikke bestemme spesifikk metode for utbedring av feil og mangler ved fyringsanlegg. Feietjenesten kan heller ikke prosjektere tiltak. 

Kontakt oss for spørsmål

E-post​:bjorn.kvitnes@rana.kommune.noTlf.:​75 14 58 05
Sentralbord​:75 14 50 00​
​Feieren har god greie på fyring og fyringsanlegg. Ta gjerne opp spørsmål om fyring og fyringsanlegg med feieren når han er på besøk for feiing eller tilsyn. ​ ​ ​

 

Det presiseres at det følgende viser eksempler på metoder for utbedring. Det kan finnes andre metoder som er like bra eller bedre. Våre eksempler her er ikke en fasit for prosjektering av tiltak.

​Enhet

​Problem

​Tiltak

Skorstein. Teglskorstein​Tildekking av skorstein. Skorstein oppstilt direkte mot vegg av brennbart materiale.

​1. Fjerning av tildekking.

2. Rehabilitering av skorstein med godkjent type foringsrør.

  • Rehabilitert teglskorstein kan tildekkes på intill to sider
  • Arbeidet er søknadspliktig og må utføres av godkjent håntverker / foretak 
​Skorstein. Teglskorstein

​Løse steiner. Dårlige fuger. Sprekk.

Sotutslag utvendig på skorsteinen / kondensproblemer

​1. Riving og ny oppmuring av skadet del av skorsteinen.

  • Oppmuring kan skje med skorsteinselementer spesielt beregnet til formålet. 

2. Rehabilitering av skorstein med godkjent type foringsrør.

  • Forutsetter at skaden er moderat. 
  • Egnet tiltak mot kondensproblemer
​Skorstein. Elementskorstein​Tildekking av skorsteinen på mer enn to sider.​Fjerning av tildekking slik at minst to sider av skorsteinen blir synelige.
​​Skorstein. Elementskorstein

​Sprekk over 2mm

Flere riss (under 2mm) på samme element.

​1. Utskifting av skadde elementer.

2. Rehabilitering av skorstein med godkjent type foringsrør.

  • Arbeidet er søknadspliktig og må utføres av godkjent håntverker / foretak 
​​Skorstein. Elementskorstein​Brudd (en eller flere deffekte fuger)

​1. Riving ned til bruddsted og ny oppmuring. Etterarmering.

  • Det bør kontrolleres at det ikke er flere dårlige fuger under bruddsted. 

2. Utbedring av skadet fuge uten riving. Bør kombineres med utvendig armering av skorsteinen.

​Skorstein. Stålpipe.​Deformert innvendig etter pipebrann

​Utskifting av skorsteinen.

  • Stålpipe bør alltid skiftes etter pipebrann. Isolasjon i pipen kan være skadet uten at dette synes utvendig.
​Ildsted

​Skade på løse, innvendige plater

Skade på foring med ildfaststein

1. Utskifting av skadde plater dersom dette kan skaffes. Muring av ny ildfaststein.

2. Utskifting av ildstedet.

​Ildsted

​Sprekk utvendige på ildstedet

Utetthet i skjøt mellom plater utvendig på ildstedet

​1. Utskifting av ildstedet.

2. Sveising av sprekk i ildstedet

  • Anbefales kun for eldre bevaringsverdige ildsteder.

3. Demontering og ny oppkitting av skjøter i ildstedet (eldre ildsteder).

​Sotluke​Skade på luke, hengsler eller lås​Utskifting av sotluke med karm.

Feietjenesten tar gjerne imot tilbakemeldinger eller ønsker om andre problemstillinger og forslag til aktuelle tiltaksom kan tas med i denne listen. Vi oppfordrer spesielt foretak som driver med denne typen arbeid og som kanskje ser at metoder og aktuelle tiltak er utelatt, om å komme med forslag.

Litt mer om utbedring av feil og mangler på skorsteiner

Forvitringsskader
Om fuger eller mantel i skorsteinen er sterkt forvitret, må den skadde delen av skorstein rives og mures opp på nytt.

Rehabilitering med rør kan redusere behovet og omfanget av riving, og der forvitringen ikke er kommet for langt kan en rehabilitering være eneste tiltak. Slik rehabilitering vil også ofte ha en ekstra gevinst ved at det blir et mer hensiktsmessig tversnitt på skorsteinen.

Sotvannsintrenging gjennom skorsteinsvangen på teglskorsteiner er et signal om at fugene er forvitret. Hvis riving og oppmuring av slitt del av skorstein er det eneste tiltaket, bør den rives så langt ned at skorsteinen har tilnærmet samme kvalitet som ny.

Oppmuring med skorsteinselementer er et alternativ til ny oppmuring med tegl. Her må elementene ha samme innvendige tverrsnitt som teglskorsteinen. Skjøt mellom gammel og ny skorstein må være synelig for inspeksjon.

Sprekk og riss i skorstein
Riss og horisontale sprekkdannelser med åpning mindre enn 2 mm i treskikts elementskorsteiner gir vanligvis ikke behov for utbedring. Hvis det er flere riss, både vertikale og horisontale riss eller større sprekkdannelser må skorsteinen utbedres.

Sprekk i tegl- og betongskorsteiner må altid utbedres. Aktuelle tiltak kan for eksempel være utskifting av skadde rør, innvendig pussing med keramisk masse eller rehabilitering med rør.

Brudd i skorstein
Brudd i skorstein vil si at en eller flere fuger er deffekte slik at skorsteinen er knekt. Bruddskade er mest vanlig i elementsskorsteiner og lokaliseres oftest nær takgjennomføring eller i etasjeskillet mellom kaldloft og øverste etasje.

Ved utbedring av brudd er det viktig at man forsikrer seg om at det ikke er flere deffekte fuger lengre ned på skorstein. Riving ned til bruddsted og oppmuring med nye elementer og armering av skorsteinen er anbefalt. Da er man sikret kvalitetsmessig gode fuger og har god kontroll med innermantel og isolasjon på elementskorsteiner. Utbedring av skadd fuge og eventuell forsterking med armert puss kan være en annen aktuell metode.

Kondensproblemer
Kondens i skorsteinen kommer av at røykgassen avkjøles så mye at vanndamp kondenseres og legger seg på skorsteinvangen. Tiltak kan være å redusere skorsteinens tverrsnittet ved å rehabilitere med foringsrør. Dette må gjøres i hele skorsteinens lengde. Slik rehabilitering gir større hastighet på røykgassen og mindre avkjøling. Isolering utvendig på pipa er også et aktuelt tiltak, men har generelt mindre effekt.

Feiloppstilt skorstein
Teglskorstein kan få endret oppstillingsvilkår hvis den rehabiliteres med godkjent type foringsrør. Den kan da få tilnærmet samme oppstillingsvilkår som en moderne elementskorstein. Det vil si at den kan tildekkes eller oppstilles mot vegg av brennbart materiale på inntill to sider. Kledning på skorstein i et omfang ut over to sider tillates ikke på murte skorsteiner.

Opprettet: 15.05.2013 12:57