Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på
AAANormalvisningKontrastvisning Nettstedkart
Norske sider
Engelske sider
 Lytt til tekst        
Undermeny

Oljefyring etter 2020 - hva nå?

Kvitnes, Bjørn Endret:29.12.2017 13:47

Oljefyring etter 2020 

Det begynner etter hvert å bli godt kjent at oljefyring blir forbudt fra og med 2020. Dette gjelder imidlertid bare for fossilt brensel. ​

Myndighetskravene

I Teknisk Forskrift fra 2010 (TEK10) kom det et forbud mot nyinstallering av anlegg for fossilt brensel som grunnlast.

I Klimaforliket fra 2012, som er et resultat av brett politisk samarbeid, er det bestemt at fossilt brensel til boligoppvarming skal forbys fra 2020.

Forskrift om forbud mot fyring med mineralolje er nå vedtatt og forbudet vil med noen unntak gjelde all fyring som har til formål å varme opp bygg.

Betyr dette forbud mot all oljefyring?

Dette tolkes ofte slik at oljefyring og oljefyrte anlegg blir forbudt fra og med 2020. Dette er ikke helt riktig.

  • Det kommer ingen krav om at oljekjeler må fjernes etter 2020.
  • Det er ikke og kommer ikke forbud mot ny montering av oljekjeler etter 2020.

Forbud mot ny montering gjelder anlegg for fossil fyringsolje og parafin og gjelder allerede.

Biofyringsolje

Det vil fortsatt være tillatt med fyring med biofyringsolje.

For å konvertere et anlegg fra fossil fyringsolje, vil det ofte vil det være tilstrekkelig å tømme og rense oljetanken før biofyringsolje fylles på og å justere brenneren, eventuelt skifte brenner.

Overgang til biofyringsolje forutsetter imidlertid at det blir etablert en tilfredsstillende infrastruktur for levering av slik olje.

Alternativer til oljefyring

For den som har et fyringsanlegg med vannbåren varme, finnes det flere alternativer for fortsatt bruk av dette anlegget.

  • Eksisterende fyrkjel byttes ut med en ny pellets kjel. Enkelte oljefyrte fyrkjeler kan bygges om / konverteres til pellets fyring.
  • Varmepumpeløsninger er ellers et mye brukt alternativ. I eksisterende bygg er det gjerne luft til vann løsninger som er aktuelle, mens for nye bygg kan det også være aktuelt å satse på jord til vann eller vann til vann løsninger.

Støtte til utfasing av oljekjel

Enova tilbyr flere ulike støtteordninger til energitiltak i bolig. Herunder også støtteordning for utfasing av oljekjel.

Fjerning av oljefyrt anlegg

Dersom oljefyring avvikles og det finnes nedgravd oljetank på eiendommen, må denne fjernes (graves opp).

Dersom tanken er slik plassert at den ikke kan fjernes, for eksempel der den er plassert under bygning, kan den saneres på stedet. Den må da rengjøres og fylles med sand. Sanering av oljetank på stedet er søknadspliktig Søknad sendes til feietjenesten. Det finnes ikke noe eget søknadsskjema. Den ekstraordinære ulempen som legges til grunn for søknaden må beskrives, gjerne med et anslag over ekstraordinære kostnader. Det anbefales også at grunnlaget for søknaden bekreftes av et kvalifisert foretak.

Det vil alltid være en del olje igjen i en slik tank. Fjerning av oljerester og rengjøring av tank må settes bort til et sertifisert foretak. Selve fjerningen av tanken kan man gjøre selv, men det anbefales å få dette utført av et kvalifisert foretak. Når oljetanken er fjernet, må dette meldes til feietjenesten.

Opprettet: 24.04.2014 13:50