Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på
AAANormalvisningKontrastvisning Nettstedkart
Norske sider
Engelske sider
 Lytt til tekst        
Undermeny

Ildsted og skorstein i nye hus

Kvitnes, Bjørn Endret:29.12.2017 13:05
Med dagens krav til tetthet i nye bygg, er det en utfordring å fåRyker%20inn ovn og fyring til å fungere. Ildsteder ryker inn under opptenning og vil ikke brenne skikkelig.
 
Faktisk hender det at det ryker inn gjennom ildsted til tross for at man ikke selv fyrer. At ovnen ryker inn er ikke bare generende, det kan være direkte farlig.

 

Spør feietjenesten om fyring og fyringsanlegg ​ ​ ​

E-post​:bjorn.kvitnes@rana.kommune.noTlf​:​75 14 58 05
Sentralbord:​75 14 50 00​
​Feieren har god greie på fyring og fyringsanlegg. Ta gjerne opp spørsmål om fyring og fyringsanlegg med feieren når han er på besøk for feiing eller tilsyn. ​ ​ ​

 
Ryker inn, også når man ikke fyrer.
Enkelte opplever faktisk at det ryker inn gjennom ildsted til tross for at man ikke fyrer. I disse tilfellene er det røyk fra andre ovner på samme skorstein eller fra røyk fra pipeløp som ligger inntil egen pipe som trenger inn i rommet. Tette hus og mekanisk ventilasjon skaper stadig oftere problemer med fyring og fyringsanlegg.
 
Tettere hus og mekanisk ventilasjon

Skjerpede krav i byggeforskriftene fører til at det bygges stadig tettere hus. Utskifting av luft i husene kan ikke lenger skje via ventiler i vegger og vinduer og mekanisk ventilasjon er en forutsetning. Selv om ventilasjons systemene skal skaffe både tilluft og avtrekk har det vist seg vanskelig å få dette balansert i forhold til fyring og det oppstår ett visst undertrykk i boligen. Det er dette undertrykket som skaper problemer.

Forbrenningsluft direkte fra det fri
En måte å løse problemene på er å installere systemer der luft til ildstedet hentes direkte fra det fri. Det er lurt å tenke igjennom dette allerede i prosjekteringsfasen for bygget. Det er gjerne mye vanskeligere å få til tilfredsstillende løsninger etter at bygget er ferdig.

Problemløsning 

Ovner med mulighet for tilkobling av lukket lufttilførsel
Mange ovner i dag er utstyrt med mulighet for tilkobling av tilførsel direkte fra det fri. Systemet er gjerne så enkelt som en rørstuss der luften tas inn i ovnen. På denne stussen kan det kobles et rør som trekkes fra yttervegg, eller som kobles til luftskiktet i skorsteinen (krever at skorsteinen er beregnet for dette).

Skorsteiner med uttak for forbrenningsluft
De fleste skorsteinsprodusentene har nå løsninger for uttak av luft til ildsted. Luften tas enten fra skorsteinens luftskikt eller fra en egen kanal i skorsteinen.

Opprettet: 15.05.2013 11:57