Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på
AAANormalvisningKontrastvisning Nettstedkart
Norske sider
Engelske sider
 Lytt til tekst        
Undermeny

Pipebrann

Kvitnes, Bjørn Endret:09.01.2018 11:00

Ved pipebrann - ring 110

 

Hvis du får pipebrann Pipebrannisse

  • Ring brannvesenet på 110. Om nødvendig, evakuer huset.
  • Steng dørene og trekkventilene til ildstedet.
  • Lukk dører, vinduer og lufteventiler i rommet.
  • Kontroller at det ikke ligger brennbare ting inntil pipa og at konstruksjon inntil pipa ikke blir overopphetet. Bruk hageslangen til å kjøle dette ned dersom det er fare for antennelse og brannvesenet ikke er kommet. OBS Ikke sett deg selv i fare ved å forsøke å slukke brann som er ute av kontroll!
  • Dersom brannvesenet har lang utrykkingstid kan man forsøke å slukke selv. Bruk pulver, snø eller salt. IKKE VANN ned i pipa.

Pipebrann (sotbrann) må tas alvorlig. Når beksot brenner sveller det og voldsomt. Dette kan føre til at skorsteinen blokkeres og det oppstår opphoping av gasser i skorsteinen. Røyk, gasser og i verste fall glør og flammer kan da komme inn gjennom ovner og utettheter på skorsteinen. Gassene i skorsteinen kan antenne eksplosjonsartet og føre til store skader på skorstein og ildsted og med stor fare for brannsmitte til bygning.

De høge temperaturene i en pipebrann (opp til 1400oC), kan få skorsteinen til å sprekke eller få andre skader slik at brannen kan smitte over til huset. Brennbart materiale som ligger inntil skorsteinen kan ta fyr på grunn av den høge overflatetemperaturen.

Kontroller skaden!

Etter en pipebrann, er det viktig at feietjenesten får kontrollert om skorstein er skadet. Typisk skade etter pipebrann, er at skorsteinen og i sær foringen i elementskorsteiner er sprukket. Sementen i fuger kan også ta skade og føre til økt forvitring av skorsteinen i årene som kommer.

Pipebrann i stålpiper

Stålpiper er gjerne mindre utsatt for pipebrann enn andre pipetyper. Men de er derimot mer utsatt for skader hvis det først blir pipebrann enn murte skorsteiner.

Synlige skader er deformasjon av innsiden av skorsteinen. Mindre synlig er eventuelle skader på isolasjonen i skorsteinen. Ved brann i stålpiper kan isolasjonen forvitre og synker sammen, slik at det blir områder i skorsteinen uten isolasjon. Dette er svært alvorlig, da overflatetemperaturen på skorsteinen blir vesentlig høgere enn det monteringsveiledningen tar høyde for. Stålpiper bør derfor skiftes etter en skorsteinsbrann.

Hvorfor blir det pipebrann?

En pipebrann oppstår fordi sot fra dårlig forbrenning har festet seg i pipeløpet, for eksempel ved fyring med rå ved eller for lite trekk. Det dannes da såkalt beksot / blanksot i skorstein.

Også andre forhold kan indirekte føre til dårlig forbrenning og beksotdannelse. For store ildsteder i forhold til varmebehovet og feil montering av pipe / ildsted er også vanlige årsaker. Svært tette hus, gjerne kombinert med mekanisk ventilasjon er et annet eksempel som man spesielt ser i nyere hus.

Beksot er svært brennbar og kan lett bli antent av åpen flamme eller høg temperatur fra ildsted.

Typisk er at flammene fra ovnen når soten i skorsteinen som dermed varmes opp og tar fyr. Beksot er lett å antenne. Avhengig av fuktmengde, vil det kunne antenne ved temperaturer ned mot 100°C.

Brann i beksot kan gi temperaturer opp til 1200 - 1400°C. Dette kan føre til at det oppstår skade på ovn og pipe. I verste fall kan brann i skorstein smitte over i bygningen og føre til brann i selve huset.

Også løssot kan gi pipebrann, men denne vil forløpe mindre dramatisk.


Hva kan gjøres for å forhindre pipebrann?

Å forebygge pipebrann er enkelt! Sørg for å fyre riktig. Sørg også for at alt er klargjort når feieren kommer for å feie skorsteinen. Spør feieren om det er mye sot, eventuelt om det er beksot i skorsteinen. Beksot lar seg ikke fjerne bare med vanlig feiing. Dersom det er fare for pipebrann vil feietjenesten gi råd om tiltak for fjerning av beksot og eventuelt tilby fresing.

Se også artikkelen om fresing av skorstein.

Opprettet: 15.05.2013 10:53