Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på
AAANormalvisningKontrastvisning Nettstedkart
Norske sider
Engelske sider
 Lytt til tekst        
Undermeny

Varsel om feiing

Kvitnes, Bjørn Endret:23.05.2017 13:24

​Dersom du har mottatt en SMS med varsel om feiing, vil denne siden gi utdypende informasjon til dette varselet. 

Varselet er knyttet opp mot en eiendom du eier og/eller din bostedsadresse.

 • Dersom din folkeregistrerte bostedsadresse ikke stemmer med din faktiske bostedsadresse, kan det være at du mottar varsel for en annen adresse enn der du bor. 
 • På grunn av praktiske begrensninger i vårt meldingssystem, inneholder ikke varselet nøyaktig adresse. Dersom du eier flere eiendommer i samme område, kan det være uklart hvilken adresse varselet gjelder. Varselet vil også gå til folkeregistrerte beboere på den aktuelle eiendommen.

Varsel om feiingFeieren

I medhold av Forskrift om brannforebygging § 17 første ledd, vil Feietjenesten i Rana foreta feiing av skorstein(er) på deres eiendom.

Tidspunkt

Dag og dato går fram av mottatte SMS.

Feiing vil vanligvis foregå mellom kl 08.30 og 13.30. Det er mulig å gjøre en nærmere timeavtale direkte med feieren.

Henvendelser om feiingen

Telefon nr. til feieren er oppgitt i mottatte SMS.

Henvendelser kan eventuelt rettes til Feierinspektøren:

E-post: bjorn.kvitnes@rana.kommune.no
Tlf: 75 14 58 05
Kontoradresse: Myraveien 2, 8622 Mo i Rana

Feierinspektørens telefon er ikke betjent når han er ute av kontoret og det anbefales derfor å benytte e-post.

Endre tid for feiingen

Dersom feiing ikke kan utføres til varslet tid, er det mulig å avtale ny tid for feiing. Avtaler utenom planlagt rute legges fortrinnsvis til fredager.

OBS: Selv om det fyres lite, er det viktig at feiingen utføres. For det første omfatter feiingen også kontroll av om skorsteinen er i orden og uten skader. Dernest betyr unnlatt feiing et faktisk merarbeid for feietjenesten. Skorstein som ikke feies/kontrolleres kommer automatisk til forfall påfølgende år, mens det egentlig kunne vært satt lengere intervall for neste besøk.

Før feieren kommer

Adkomst og tilrettelegging

 • Alle stiger må være på plass. Gi beskjed dersom du ønsker at feieren skal reise stige.
 • Det må ikke være fyr i ildsted ved feiing.
 • Husk å melde fra til leieboer.
 • Lås opp der feieren må ferdes innendørs. Eier, bruker eller stedfortreder må være til stede dersom feieren må ferdes innendørs. Unntak er fellesarealer. 

Unngå nedsoting!

Av og til får feietjenesten melding om at det har kommet inn sot under feiing. Det følgende må være i orden for å unngå nedsoting:

 • Alle ventiler, luker og spjeld på ildsted(er) og skorstein må være lukket.
 • Røykrørsinnføring og eventuelle skjøter og tilkobling til ildsted må være tette. Dekk til hvis du er i tvil.
 • Skorstein, røykrør og ildsted må være uten skader. Dekk til hvis du er i tvil.
 • Åpen peis må tildekkes. Det samme gjelder eldre ildsteder med koketopp / ringer.
 • Vindu og dør mot tilliggende rom bør være lukket.
 • Mekanisk ventilasjon / avtrekk bør slås av før feiingen.

Vær oppmerksom på at nytt ildsted eller endring i fyringsmønster kan gi endring i sottype og dermed endret risiko for nedsoting.

Feietjenesten tar ikke ansvar for nedsoting som følge av feil eller skader på fyringsanlegg, åpne luker og spjeld, eller manglende tildekking der dette er anbefalt.

Om feiing

Hvor ofte blir det feiet?

Feiehyppighet bestemmes etter behov, på grunnlag av Brann- og redningstjenestens risikovurdering. Vurderingskriteriene er blant annet: sot mengde, skorsteinens type og tilstand, og type bebyggelse.

Hyppighet går fram av tilbakemelding etter feiing. Hyppigere feiing kan avtales.

Værforbehold og sykdom

Vi tar værforbehold (streng kulde, kraftig nedbør eller sterk vind). Vi tar også forbehold om at feiingen ikke kan gjennomføres til varslet tid på grunn av sykdom eller andre uforutsette hindringer. Dette vil bli meddelt pr SMS og nytt varsel om feiing vil bli gitt så snart ny plan er satt opp.

Adkomst for feiing

 • Der stige står på glatt underlag, for eksempel dekke av tre, må denne sikres.
 • Der høgde opp til tak er mer enn 5m, må hus stigen festes i toppen.
 • Der det feies fra tak med helling, må det være montert takstige/trinn plassert inntil skorstein.
 • Dersom feieren må gå mellom skorsteinene på taket, skal det være montert takbro.
 • Der skorstein rager mer en 1,2 meter over tak, må det være montert feieplatform, stige eller feieluke.
 • Der feiing foregår fra loft, må det være låst opp for feieren. Det må være ryddet adkomst til feieluke og eventuell klær på tørkestativ e.l. bør fjernes.

Se vår side om feiing for mer informasjon.

Opprettet: 22.05.2017 11:59